Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Nu införs övervakning av parkeringar i Krokom

Parkerade bilar

I slutet av vecka 27 kommer Securitas att börja med parkerings­övervakning i Krokom. Det gäller parkeringar på Genvägen samt fyratimmarsplatserna bakom ICA och pendlarparkeringen vid Frasses.

Kommunfullmäktige fattade beslut den 12 juni om att införa kommunal parkeringsövervakning. Josef Åstrand är mark- och gatutekniker och han säger att en förhoppning är att beslutet ska medföra större tillgänglighet till parkeringsplatser i centrala Krokom.

- Eftersom det inte finns någon bevakning är det inte heller förenat med någon risk att parkera för länge på de befintliga platserna i centrum. När vi nu inför bevakning så får vi sannolikt bort de bilar som står hela dagar på här platserna, säger han.

Det är Securitas som har ett avtal med kommunen och övervakningen kommer att starta under första veckan i juli. Inledningsvis gäller övervakningen parkeringar på Genvägen, 4-timmarsplatser bakom Ica samt pendlarparkeringen vid Frasses, men kan komma att utökas efter hand.

Meny