Den svårlösta ekvationen

Illustration för arbetsgivarvarumärket

Hos oss i Krokoms kommun har alla medarbetare en huvudroll. Britt-Marie är HR-kon­sult och hon och hennes kollegor har ett viktigt arbete när det kommer till att säker­ställa att det finns personal i kommunens verksamheter. Det finns stora utmaningar men även goda idéer på lösningar.

Kompetensförsörjning, att hitta rätt kompetens till rätt arbete, är en av de viktigaste frågorna för hela samhället och särskilt inom välfärdssektorn.

I mitt jobb som HR-konsult på Krokoms kommun, arbetar jag och mina kollegor i ett chefsstödjande brett arbete kring personalfrågor. Förutom kompetensförsörjning arbetar vi med till exempel arbetsrätt, chef- och ledarskapsutveckling, arbetsmiljö och rehabilitering, personalfrågor, avtal, anställningar och löner.

Kompetensförsörjning inom välfärden är inte bara en viktig fråga utan en riktigt stor utmaning. Läget har blivit allvarligt och vi har svårt att få sökanden till våra tjänster inom till exempel vård och omsorg. Det handlar tyvärr inte längre om att hitta kompetens utan om att hitta någon över huvud taget som kan arbeta. Tyvärr kommer vi inte kunna rekrytera oss ur den här utmaningen vilket beror på flera faktorer.

En faktor är att vi har en relativt låg arbetslöshet i vårt län. Många har redan en sysselsättning. Samtidigt är antalet personer i arbetsför ålder mellan 20 och 65 år inte tillräckligt, vilket innebär att konkurrensen är hård om befintlig arbetskraft.

En annan faktor är att under de senaste femtio åren har antalet barn som föds varje år minskat drastiskt. I början av 2000-talet var det en dipp och förra året nådde Sverige en bottennivå på antalet födda barn. Det leder till att det blir för få nya personer som kommer ut på arbetsmarknaden. Vi har även en mycket hög andel av kommunens medarbetare som närmaste åren är på väg mot pension. Dessutom ser vi att åldersgruppen 80+ är en av de största gen om tiderna och förväntas öka rejält de kommande fem åren, vilket ökar behovet av personal inom äldreomsorgen.

Vi försöker alltså lösa en ekvation som på förhand inte riktigt går ihop. Hur kan vi då ta oss vidare?

  1. Vi behöver fortsätta arbeta för att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare på arbetsmarknaden. I det ligger bland annat att uppmuntra den som gör karriärväxling mitt i livet att välja oss och välfärdssektorn.
  2. Vi behöver visa en stor omsorg om alla befintliga medarbetare i kommunen, genom att skapa ett hållbart arbetsliv. Det ska finnas rätt förutsättningar för att utföra jobbet hos oss. Vi ska arbeta effektivt med att få fler att välja heltidsarbete och få fler att stanna längre i yrkeslivet.
  3. Vi behöver stimulera till utveckling i arbetet och skapa vägar för våra medarbetare att skaffa kompe­tens inom ramen för arbetet.
  • Britt-Marie Frisell
  • HR-konsult
  • HR-avdelningen
  • 0640 163 71

Meny