Pott för smarta idéer

Att ta över den politiska ledningen av en kommun i den svåra tid som vi just nu befinner oss i med krig i vårt närområde, hög inflation och höga räntor är förstås en utmaning.

Nästa år har vi budgeterat med ett minusresultat på 28 miljoner kronor och skatte- och statsbidragsintäkterna räcker inte till för att nå en budget i balans. För att inte tvingas till stora neddragningar inför 2024 kommer vi nyttja delar av resultatutjämningsreserv som vi har kunnat avsätta pengar till under år då vi haft större överskott. Pengarna är tänkta att nyttjas just för att kunna brygga över kortare perioder av tuffare tider. Något vi väljer att inte dra ner på är personalen och vi vill inte heller ändra nyckeltal i till exempel skola och förskola för att på så sätt spara pengar. Just nu har vi en tuff utmaning att klara ekonomin, men 2025 ser något bättre ut med ett plusresultat om inget oförutsett händer.

Vi har högt i tak i vår kommun och vi är duktiga på att se möjligheter i nya arbetssätt. Men vi är också hårt ansträngda och tid och pengar blir ofta ett hinder för att göra verklighet av idéerna. Nu vill vi göra det möjligt och vi har avsatt pengar i en utvecklingspott under tre år med start 2024. Vi vet att det finns många goda idéer till smartare arbetssätt, effektiviseringar och nya lösningar men att det ofta faller på att verksamhetens budget inte räcker till för att kunna genomdriva en förändring. Vi har redan nu fått in flera bra förslag på utvecklingsprojekt och det ska bli riktigt spännande att om ett år följa upp och se vad som har hänt med hjälp av de här pengarna.

Krokoms kommun har ett gynnsamt läge genom närheten till den expansion som sker i Östersund. Det kommer hända en hel del under de närmaste åren med stora etableringar av företag och flera hundra nya arbetstillfällen. Den satsningen spiller över på Krokom och ger oss förutsättningar för att våga satsa. Det gäller även entreprenörer som kan se möjligheterna för att kunna bygga på flera orter.

Nu vill vi göra det möjligt och vi har avsatt pengar i en utvecklingspott under tre år med start 2024.Jämtlands läns tillväxtmål är 200000 invånare. När vi satte oss ner förra hösten för att sätta vårt eget tillväxtmål för år 2035 så landade vi runt 19000 invånare, dels utifrån en procentuell andel av länets tillväxtmål och dels är det lite av en vision. Sikta högt och nå längre än om du sätter ribban lägre. Målet med 19300 invånare är ambitiöst, men vi tog fasta på våra193 byar och det innebär cirka 1,6 invånare per by och år.

Nälden var först ut i en satsning på ett utvecklingsarbete där kommunen och bygden arbetar tillsammans för att identifiera vilka satsningar som är mest önskvärda av byborna. Dialogmöterna landade i att kommunen beviljade 500000 kronor som medfinansiering. Resultatet av dialogmötena och den totala summan pengar som slutligen samlades ihop blev en ny multiarena, boulebana, terrängcykelbana, utegym och en upprustning av badplatsen. I höst har vi inlett dialogmöten i Ås och det ska bli spännande att se vad den processen kommer leda till. Det får vi återkomma till och berätta om framöver.

Avslutningsvis vill jag välkomna vår nye kommundirektör, Tomas Jonsson. Tomas är redan inkörd i kommunen i rollen som stabschef sedan början av 2022. Jag ser verkligen fram emot vårt kommande samarbete i hans nya roll. Vi har en del utmaningar den närmaste tiden men jag ser ändå ljust på mitt fortsatta uppdrag i kommunen.

Porträttbild på en kvinna, Maria Jacobsson
  • Maria Jacobsson, S
  • Kommunstyrelsens ordförande

Meny