En spindel i byggnätet

Illustration huvudroll

Hos oss i Krokoms kommun har alla medarbetare en huvud­roll. Christina är byggprojektledare och hon och hennes kollegor har fullt upp just nu. Här berättar hon om fördelarna med att jobba i en mindre kommun där delaktigheten i hela processen blir större.

Jag är glad över att få jobba i en kommun som fokuserar på tillväxt. På min arbetsplats har vi mycket på gång just nu! Eftersom jag jobbar som byggprojektledare så är det byggnaderna och den fysiska miljön det som jag jobbar närmast. Här är det skolor, förskola och bostäder som byggs, ridhuset i Ås byggs ut och dessutom sker ett flertal ombyggnationer. Och givetvis, som alltid, pågår arbetet med det planerade underhållet av våra fastigheter för att bibehålla och förbättra skick och funktion på vårt fastighetsbestånd.


För varje byggprojekt formas ofta en ny organisation med många olika parter som ska samverka. Projektorganisationens natur gör att sammansättningen av projektmedlemmar skiljer sig åt från projekt till projekt, innehållande personer med olika erfarenheter och jobbhistorik som ska arbeta tillsammans under en begränsad tid. Idag är vi sju stycken byggprojektledare i Krokoms kommun och vi har alla olika projekt att leda. I vår grupp har vi ett öppet klimat, hög samarbetsvilja och en stark teamkänsla. Och att ha stark teamkänsla är viktigt. Det visar faktiskt även forskning på; att team med hög samarbetsvilja och stark teamkänsla även presterar bättre.


Tidigare har jag jobbat i större organisationer i Stockholm. Det som skiljer sig åt är att vi som byggprojektledare i en mindre kommun få vara delaktig i flera steg av byggprocessen. Det gör att arbetet blir väldigt varierande och inspirerande – varje dag! Generellt delas byggprocessen in i fyra olika steg. Det första vi byggprojektledare gör är en förstudie. Här görs olika typer av utredningar samt behovsanalys, risker identifieras och man upprättar en kalkyl och en tidplan. Nästa skede är projekteringsfasen. Här utformas byggnaden i detalj tillsammans med arkitekt, konstruktör, VVS, el, brand- och tillgänglighetsexpert etc. När projekteringen är klar övergår projektet till en genomförandefas, upphandling enligt LOU och därefter börjar själva byggnationen. Den sista fasen består av ett avslut. Besiktning, upprättande av relationshandlingar och överlämnande till verksamheten och till drift- och underhållspersonal.


Vi byggprojektledare utvärderar projektet och delar med oss av våra erfarenheter för att på så sätt ta lärdom av projektet och för att omvandla individuell kunskap till organisatorisk kunskap. Genom att ett lärande sker över byggprocessens faser antas dessutom ett livscykelperspektiv vilket främjar ekonomisk-, social- samt ekologisk hållbarhet.


Hoppas vi ses ute på fältet bland arbetshjälmar och varselvästar – för det är här ni hittar oss byggprojektledare!

Porträttbild på en kvinna
  • Christina Sundien
  • Byggprojektledare
  • Fastighetsavdelningen
  • 0640 161 00

Meny