Vikten av att locka unga

Illustration huvudroll

Hos oss i Krokoms kommun har alla medarbetare en huvud­roll. Lina är biståndshandläggare och här berättar hon om det viktiga arbetet som bedrivs inom ramen för ungdoms­panelen. Uppdraget är att vässa kommunen när det gäller att locka unga medarbetare.

För den som inte har någon erfarenhet eller tidigare haft kontakt med en biståndshandläggare kan det vara svårt att förstå vad jag faktiskt jobbar med. I mitt jobb som biståndshandläggare arbetar jag med att utreda och fatta beslut om behov av stöd och hjälp enligt Socialtjänstlagen. Oftast handlar det om hemtjänst och särskilt boende men det kan även handla om annat socialt stöd. I mitt jobb möter jag dagligen äldre personer med behov av hjälp och stöd för att de ska kunna fortsätta bo hemma och leva ett värdigt liv.

Alla kommuner i Sverige står inför en utmaning då befolkningen blir äldre vilket innebär att det blir fler äldre som behöver hjälp och stöd samtidigt som de som arbetar och kan ta hand om de äldre blir färre. Kommunen har ansvar för att se till att personer som har behov av hjälp och stöd också får det. Där­för har socialförvaltningen inom Krokoms kommun satt ihop en ”ung­doms­panel” där jag har fått möjlighet att delta. Vi är en grupp unga personer med olika yrkesroller inom socialförvaltningens verksamhets­områden som träffas, under ledning av vår socialchef, där vi diskuterar hur Krokoms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för unga.

Det känns som ett viktigt arbete och vi som är med i ungdomspanelen får diskutera och lyfta vad vi tänker är viktigt för unga på en arbetsplats. Det känns kul att kunna vara med och påverka så att unga som anställs inom kommunen får bra förutsättningar, så att de trivs och vill stanna som anställd inom kommunen.

I mitt arbete som biståndshandläggare är samarbetet med hemtjänsten oer­hört viktigt och jag ser vilka utmaningar de står inför med kompetens­försörj­ningen. Av den anledningen känns arbetet med ungdomspanelen helt rätt i tiden. Det känns även bra att socialchefen har uppmärksammat utmaningen vi står inför och tagit initiativet till att låta unga få komma till tals och påverka.

Jag hoppas att jag tillsammans med mina kollegor i ungdomspanelen kan göra så att fler unga söker sig till och vill fortsätta arbeta inom socialförvalt­ningen på Krokoms kommun. Förhoppningsvis kommer det leda till att förut­sätt­ningarna blir bättre inför de utmaningar vi står inför. Jag hoppas också att arbetet vi gör kommer leda till att vi tillsammans på Krokoms kommun kan säkerställa att de som har behov av hjälp och stöd får det på ett tryggt och säkert sätt.

  • Lina Fastesson
  • Biståndshandläggare
  • 0640 161 00

Meny