Nyfikenheten är en drivkraft

Illustration för arbetsgivarvarumärket

Hos oss i Krokoms kommun har alla medarbetare en huvud­roll. Ingrid är ny på jobbet som handläggare på kansliet sedan några månader. Ett brett uppdrag som är i ständig utveckling. Nyfikenheten att lära nytt är något som ofta kommer till nytta.

Sedan i mars arbetar jag som handläggare vid kansliet i Krokoms kommun. Vi är en mindre enhet som består av handläggare, kommunsekreterare och arkivarie. Rollen som handläggare är bred med många olika arbetsuppgifter, vilket passar mig bra. Jag trivs med arbetstempot och omväxlingen som det medför. Utöver rollen som handläggare är jag också sekreterare i valnämn­den. Ena dagen diarieför jag handlingar och andra dagen stöttar jag som tjänsteperson förtroendevalda politiker eller bistår medborgarna med ser­vice. Snart påbörjas också förberedelserna inför EU-valet, vilket för min del innebär en del nya arbetsuppgifter.

Samhället utvecklas i snabb takt och det ställer krav på utveckling även inom vår enhet. Det pågår flera digitaliseringsarbeten inom verksamheten och därför är också rollen som handläggare i ständig förändring. Det kan innebära nya arbetssätt och många utmaningar, men det är också roligt att vara med i förändringsarbetet.

Vägen hit har bjudit på många olika erfarenheter. Jag är född och uppväxt i Jämtland men har bott, rest och arbetat i olika länder, till exempel Australien, Nya Zeeland och Norge. Jag har läst juridik, pedagogik och har en examen i folkhälsovetenskap. Jag är nyfiken på allt som rör människors hälsa och väl­mående samhällen. Teorin fick dessutom omsättas i praktik under pande­min när ämnet blev högaktuellt. Jag har också arbetat praktiskt med att möta människor i deras vardag under min tid vid ett LSS-boende.

Sammantaget kan man säga att jag är en nyfiken person med kunskaper inom många olika områden. Jag hanterar många administrativa frågor men kan hugga i praktiskt när det behövs.

När jag kopplar av så tycker jag om att fiska och vara ute i naturen. Gärna någonstans i fjällen i Kallbygden där jag och min sambo nyss har köpt en tomt och drömmer om att bygga något eget. Men jag har även gjort många fina fisketurer här i Krokoms kommun.

Nu ser jag fram emot sommaren och vad den kommer att bjuda på. Därefter kommer ett spännande arbetsår med EU-val 2024 och andra utmaningar som jag och min arbetsgrupp kommer att ta oss an. Jag är glad över möjligheten att få utvecklas och växa in i den här nya rollen i Krokoms kommun.

  • Ingrid Roos
  • Handläggare
  • 0640 161 00

Meny