Med sikte på 19 300

Nu har den nya majoriteten varit igång i snart ett halvår. En av de större uppgifterna för oss har varit att ta fram budget för 2024 och plan för de två nästkommande åren.

Vår kommun har flera utmaningar och i likhet med övriga Sverige står vi inför en ekonomisk dipp 2024 för att det därefter enligt prognoser ska se något bättre ut. Tack vare ett bra ekonomiskt resultat 2022 har vi möjlighet att driva verksamheten vidare utan att tvingas till kortsiktiga – och potentiellt riskfyllda – åtgärder. Vår främsta resurs, som också är den resurs vi i så fall hade fått dra ner på, är våra medarbetare och dem är vi rädda om. Men det är såklart viktigt att göra allt för att minska kostnader redan nu. Beskedet till organisationen är att vara återhållsam.

Vi har påbörjat ett stort digitaliseringsarbete och inom ramen för det ser vi både möjligheter till nya och smartare arbetssätt och bättre service till er som bor här.

Vi har landat i två övergripande mål för Krokoms kommun. Det ena är vårt befolkningsmål och det andra är god ekonomisk hushållning. Vi ska fortsätta växa och befolkningsmålet fram till 2035 är 19300 invånare. Under hösten kommer vi att beskriva principer för god ekonomisk hushållning lite närmare, men mycket handlar om att skapa förutsättningar för att jobba effektivare. Vi har påbörjat ett stort digitaliseringsarbete och inom ramen för det ser vi både möjligheter till nya och smartare arbetssätt och bättre service till er som bor här. Vi har också avsatt pengar i en utvecklingspott där verksamheterna kan söka pengar för att testa nya idéer med kostnadssänkande effekter.

För att det ska vara möjligt att nå vårt befolkningsmål kommer det att krävas många olika insatser. Att det finns arbetstillfällen är en förutsättning och redan nu ser vi att vi har stora utmaningar när det kommer till att rekrytera nya medarbetare. Arbetslösheten är låg och med de bränslepriser som råder är det svårt att få människor att pendla långt till jobbet. Nu inför sommarens ledigheter så ser vi hur våra verksamheter inom vård och omsorg kämpar för att tillsätta alla semestervikariat. Genom olika incitament hoppas man kunna lösa bemanningen inför sommaren. Hjälp oss gärna att sprida till både ungdomar och personer som har gått i pension att det finns sommarjobb lediga där det finns möjlighet att göra en viktig insats för någon annan.

Personalen har gjort ett fantastiskt jobb och vi ville uppmärksamma det med ett tack och lite choklad.

Häromveckan besökte jag och Gunnel Persson Westin, ordförande i social­nämnden, Blomstergårdens sommarfest. Det pågår just nu en stor omställ­ning där Blomstergården ska renoveras, en process som kommer ta flera år. Personalen har gjort ett fantastiskt jobb och vi ville uppmärksamma det med ett tack och lite choklad.

Till sist ett varmt tack till Jonas för den fina insats han har gjort för Krokoms kommun. Han har framgångsrikt lett verksamheten under sju år och han har varit en uppskattad ledare i organisationen. Jag önskar honom lycka till i sitt nya uppdrag som egen företagare.

Snart står semestern för dörren. Jag hoppas att vi alla får njuta av fina sommardagar och att vi kanske ses någonstans i vår härliga kommun.

Porträttbild på en kvinna, Maria Jacobsson
  • Maria Jacobsson, S
  • Kommunstyrelsens ordförande

Meny