Framåt – tillsammans

Den 1 januari 2023 klev jag på uppdraget som ordförande för kommunstyrelsen i Krokoms kommun. Jag är glad och tacksam över att få förtroendet att leda det politiska styret av kommunen. Vi står inför både utmaningar och möjligheter under kommande år och jag ser verkligen fram emot att mitt parti tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna hittar vägen framåt.

Jag har engagerat mig i politiken i snart 25 år, och jag drivs av att förändra och förbättra. Mitt parti har varit i opposition i sexton år och den erfarenhet jag har fått under de här åren kommer jag förstås att ha stor nytta av. Det är såklart en utmaning att vara tre partier som tillsammans ska komma överens. Vi har liknande idéer i väldigt många frågor men har även identifierat områden där vi inte är överens och där det inte går att kompromissa. I dessa frågor kommer varje parti att hålla sin egen linje.

Innevarande år, och även 2024, ser ut att bli
tuffa år och vi behöver vara återhållsamma

Den kommunala ekonomin i Sverige befinner sig i en kraftig omsvängning som huvudsakligen var helt okänd för mindre än ett år sedan. En lågkonjunktur står för dörren och det ställer förstås krav på en ansvarsfull och välavvägd budget för de kommande åren. Innevarande år, och även 2024, ser ut att bli tuffa år och vi behöver vara återhållsamma och göra allt för att det inte ska bli ett underskott när året är slut. Det här medför att det kommer bli ett extra fokus på styrning och uppföljning för att säkerställa att vi håller rätt kurs.

Ett annat viktigt område är kompetensförsörjningen, där vi står inför en enorm utmaning. Det gäller att jobba hårt både för att behålla de medarbetare vi redan har och för att få nya att välja Krokom. En idé vi kommer arbeta för är att skapa hemnära arbetsplatser. Att kunna jobba på distans har kommit för att stanna men det är ju inte alltid möjligt att vara i hemmet. Att skapa arbetshubbar runt om i kommunen är därför något vi vill arbeta för.

Att vi når vårt tillväxtmål är en avgörande faktor för att vi ska fortsätta utvecklas som en kommun med 193 byar där livet växer.

Vi behöver också hitta nya sätt att lösa uppgiften i de fall det går. I vissa fall kanske tekniken kan vara till hjälp och i andra fall kanske det handlar om att effektivisera olika processer. Det nya kommunförbundet kommer skapa möjligheter att dela på vissa svårrekryterade tjänster. I en liten kommun behöver man inte alltid en heltid men tillsammans kan vi hitta lösningar. Detta pågår redan idag men jag tror att det kan utvecklas ännu mer bara kommunförbundet har kommit igång ordentligt.

Att vi når vårt tillväxtmål är en avgörande faktor för att vi ska fortsätta utvecklas som en kommun med 193 byar där livet växer. Vi behöver ha en kommunal service i toppklass och vi behöver vara en attraktiv arbetsgivare som lockar nya medarbetare. För mig är det viktigt att politiker och tjänstemän driver det här arbetet tillsammans och att vi har ett nära samarbete. Jag kommer lägga ett stort fokus på att säkerställa att det arbetssättet stärks framåt.

Porträttbild på en kvinna, Maria Jacobsson
  • Maria Jacobsson, S
  • Kommunstyrelsens ordförande

Meny