Stolt över vårt jobb

Leende kvinna

Julen närmar sig och den här gången är det inte bara året som gått som jag har att summera, det är även den senaste mandatperioden. Vi har i kommunen under de senaste åren skapat goda förutsättningar för både tillväxt och inflyttning. Vi bygger nytt, mer och bättre, har bra kvalitet i skola, vård och omsorg samt en stabil ekonomi. Vid årsskiftet tar en ny majoritet över och jag kommer då att övergå i en oppositionsroll. Det är med stolthet – och lite vemod – som jag lämnar över till min efterträdare, Maria Jakobsson, S.

Vi har på många sätt en ganska tuff tid bakom oss med pandemi, krig i vår närhet och stora kostnadsökningar. Trots det har verksamheten i hela organisationen arbetat bra och förvaltningen har numera både goda resultat och en ekonomi i balans. Det är fortfarande tuffa förutsättningar i vår omvärld och jag är stolt över kommunens chefer och medarbetare som har kämpat så hårt under så lång tid. När jag är ute och rör mig i olika sammanhang så får jag ofta positiva kommentarer om att Krokoms kommun är så framåt, att vi gör bra saker och jag hör också att vi är attraktiv som arbetsgivare. Det finns mycket bra att bygga vidare på i vår organisation.

Det råder som sagt tuffa tider och en mycket viktig fråga för Krokoms kommun är hur vi ska navigera för att fortsätta utveckla kommunen.

Det råder som sagt tuffa tider och en mycket viktig fråga för Krokoms kommun är hur vi ska navigera för att fortsätta utveckla kommunen. Ett nära samarbete med näringslivet är viktigt och i början av december hade vi en träff där vi bjöd in företag i byggbranschen för information och dialog. Vi ser att det finns ett fortsatt tryck när det gäller viljan att flytta till vår kommun och då behövs det bland annat fler bostäder. Vi måste vara lyhörda och möta upp näringslivet för vi behöver hjälpas åt för att möjliggöra fortsatt utveckling. Samtalet med byggföretagen var inspirerande. Det finns mycket kunskap och mycket vilja hos våra lokala företagare och det ger hopp för framtiden.

En god medborgarservice är viktig. Jag är glad över att polisen nu ökar sin närvaro i Krokom. De kommer hålla öppet på polisstationen en dag i veckan och det kommer dessutom att vara ytterligare två poliser här i Krokom. Våra badhus har hållits stängda ett tag som följd av pandemin och att vi inte har haft tillräckligt många badvakter, men nu öppnar de snart igen. Senast efter jullovet kommer alla badhus att öppna för allmänbad. Ett annat positivt exempel när det gäller medborgarservice är att tågen äntligen stannar i Nälden igen. Den 11 december stannade det första tåget efter drygt tjugo års uppehåll. Det här betyder såklart mycket för alla som bor i Nälden och det ökar även attraktionskraften för området när det gäller att locka nya medborgare till vår kommun.

Jag vill rikta ett särskilt tack till alla medarbetare och alla invånare som jag haft kontakt med under åren för goda samtal och kloka råd.Jag vill rikta ett särskilt tack till alla medarbetare och alla invånare som jag haft kontakt med under åren för goda samtal och kloka råd. Efter en lugn och skön julhelg med familj och vänner väntar 2023 där jag kommer att fortsätta driva på för de frågor jag tycker är viktiga, för hela kommunens bästa. God Jul och Gott Nytt År till er alla.

Porträttbild på Karin Jonsson, C
  • Karin Jon­sson, C
  • Kommunstyrelsens andre vice ordförande
  • 0640 161 00

Meny