Hopp finns inför 2023

Bild på kommundirektör Jonas Törngren

I en kommun som Krokoms kommun, liksom i regionen i övrigt är det väldigt svårt att hitta arbetskraft. Vi har under 3 procent arbetslöshet och många av de som inte har jobb just nu har inte rätt kompetens eller utbildning för att kunna anställas. Det gäller inte bara inom offentlig sektor utan gäller även för privata företag.

Hur sammanfattar man ett år som detta? Och vilken framtidsspaning ska man försöka sig på? Svar på fråga ett är; överraskningar, tragedier och fortsatt lokal utveckling. Svar på fråga två är; jag har ingen aning. Världen känns upp och ned.

Överraskningarna består bland annat i att pandemin fortsatt krävt så stor insats av de som jobbar inom vård, omsorg och skola/förskola. Effekterna finns kvar trots hög vaccineringsgrad eftersom man stannar hemma vid symptom och det därmed krävs många vikarier. Överraskningarna består också av en galopperande inflation med skyhöga energipriser, matpriser, drivmedelskostnader, materialkostnader och ökande räntor (för att bara nämna några). Ingen såg detta komma och alla drabbas.

Det några möjligen såg komma var Rysslands invasion av Ukraina. Icke desto mindre är detta en stor tragedi och ett folkrättsligt brott. De umbäranden som det Ukrainska folket tvingas genomlida är fruktansvärda och antalet dödsoffer är svårt att ta in. Nu när vintern är i antågande kommer naturligtvis svårigheterna bli än större eftersom el och vatten saknas i hög grad. Försvarsviljan och förmågan hos det Ukrainska folket och dess armé är beundransvärd.

Befolkningen ökar fortsatt, arbetslösheten
är låg och flertalet företag har klarat sig bra.

Detta spiller över på oss i Sverige. Vi behöver återupprätta både försvarsvilja och försvarsförmåga som, av goda skäl, varit minimerad sedan ett antal år tillbaka. Det yttre hotet i form av krig syntes avlägset. Dessvärre är det andra tider nu och även en mindre kommun som Krokom måste förbereda sig. I allt detta har Krokoms kommun stått sig bra under 2022. Befolkningen ökar fortsatt, arbetslösheten är låg och flertalet företag har klarat sig bra. Och söndagen den 11 december invigdes en ny tåghållplats i Nälden. Äntligen!!!

Även kommunorganisationen har utvecklats och tagit flera steg med e-tjänster, utvecklade dialoger med medborgare och företag, byggnationer av lägenheter och radhus, beslut och planer för nya skolor/förskolor, utbyggnad av VA-infrastruktur samt ett ökande antal detaljplaner. Även ekonomin är under kontroll. Det är viktigt att visa att Krokoms kommun tror på framtiden trots all osäkerhet. Framtiden är alltså oviss men jag kan bara tro och hoppas på att det utifrån ett internationellt perspektiv blir ett bättre 2023 än 2022. För Krokoms kommun är jag mer hoppfull. 2022 har varit bra och trots orosmolnen känner jag att vår kommun är väl förberedd inför 2023 även om det kan bli ekonomiskt tufft för många.

Jag vill också passa på att tacka de politiker som lämnar över stafettpinnen till en ny majoritet.

Jag vill också passa på att tacka de politiker som lämnar över stafettpinnen till en ny majoritet. Jag tycker att vi har arbetat väldigt bra ihop och tillsammans bidragit till kommunens utveckling. Att det nu blir skifte visar också tydligt vad vi måste försvara. En levande demokrati där man har möjlighet att göra sin röst hörd. Inte alla har den möjligheten. Med detta önskar jag er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Vi ses 2023!

Tomas Jonsson
  • Tomas Jonsson
  • Kommun­direktör
  • 0640 161 00

Meny