En del av växtkraften

Illustration huvudroll

Hos oss i Krokoms kommun har alla medarbetare en huvudroll. Veronica är medicinskt ansvarig sjuksköterska i Krokom och projektledare för Nära vård. Här berättar hon om styrkan i att lära av varandra för att skapa kvalitet, trygghet och arbetsglädje.

Sedan i augusti jobbar jag som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i kommunen. Som MAS har jag ansvar för kvalitet och säkerhet i den hälso- och sjukvård som bedrivs i kommunens särskilda boenden och hemsjukvård. I åtagandet ingår även boenden och dagliga verksamheter som är baserade på LSS-lagstiftningen. Jag arbetar utifrån lagar och andra författningar och finns som stöd till nämnd, verksamhetschefer och annan personal i frågor som rör hälso- och sjukvård.

Att arbeta som MAS är väldigt omväxlande, ingen dag är den andra lik. Stor del av min arbetstid går åt till att läsa och arbeta med lagar, riktlinjer och revidering av rutiner, men också till fysiska och digitala möten med olika professioner, verksamheter och huvudmän.

Som MAS ingår jag i olika utvecklingsgrupper rörande patientsäkerhet, digitalisering och vårdkvalitet, så det blir en hel del omvärldsbevakning för att hitta goda exempel som kan implementeras på hemmaplan. Det finns ständigt förbättringsområden att vidareutveckla och förankra, vilket är något jag verkligen brinner för.

Jag har också fördelen att få arbeta med Nära vård då jag till viss procent är utlånad till regionen som projektledare. Med hjälp av bland annat enkätsvar och annat material från möten med medborgare, föreningar, politiker och personal från regionen och kommunerna ska vi tillsammans ta fram en målbild och färdplan för hur vi gemensamt ska skapa god hälsa hela livet! Omställningen mot Nära vård är otroligt viktig för oss medborgare för att kunna möta de utmaningar vi står inför demografiskt men också för att arbeta och tänka mer personcentrerat, förebyggande och hälsofrämjande.

I Krokom har omställningen mot Nära vård kommit en bra bit på väg. Man har snabbt samlat kunskap och kompetens från våra olika verksamheter och huvudmän, som deltagit utifrån våra medborgares behov. Som t.ex. regionens primärvård, skola, tandvård, socialtjänst och psykiatrin. Vi har även ett stort engagemang och stöd från socialchef, kommundirektör och politiken.

I Krokoms kommun finns mycket kunskap och fantastisk kompetens, det i kombination med mottot att vi arbetar tillsammans och lär från varandra skapar kvalitet, trygghet och arbetsglädje. Jag är stolt och glad över att få vara en del i teamet och en del av Krokoms växtkraft.

Porträttbild på en kvinna, Veronica Molander
  • Veronica Molander
  • Medicinskt ansvarig sjuksköterska
  • 0640 162 91

Meny