"För Krokom – i tiden"

Illustration för arbetsgivarvarumärket

Hos oss i Krokoms kommun har alla medarbetare en huvudroll. Ardian är kommun­sekretare och chef för kansliet och arkivet. Här berättar han om vad det uppdraget innebär. Han är ny på posten och det var bland annat växtkraften som fick honom att söka till Krokom.

Jag fastnade för juridik och demokratifrågor redan under gymnasietiden och på vilket bättre sätt skulle mitt intresse kunna komma till uttryck än via en roll som kommunsekreterare? Jag har sedan jag examinerades från Förvaltningshögskolan i Göteborg jobbat inom den kommunala sfären, dels som sekreterare, dels som utvecklare.

Genom mitt jobb kommer man väldigt nära de av befolkningen förtroendevalda politikerna. Samtidigt som rollen innebär att man behöver vara oljan i maskineriet så är det viktigt att de bedömningar/rekommendationer man lämnar är i harmoni med både lagar och regler samt det som politiken producerar.

Som kommunsekreterare behöver man även bistå allmänheten – det vill säga folket – med sådan service som de har rätt till, exempelvis genom att lämna ut det vi kallar för allmänna handlingar.

Jag är utöver min roll som kommunsekreterare även chef för ett litet men ack så viktigt gäng vid kansliet och arkivet. Våra dagliga arbetsuppgifter är skapade av och för Krokoms invånare, och vi ska därtill följa sam­hällets utveckling vad gäller exempelvis lagar, digitalisering och inte minst hållbar utveckling. Vi har med detta i åtanke inget eget devis för vår lilla enhet, men om vi skulle ha det föreställer jag mig att det inte skulle ligga allt för långt ifrån kungens valspråk, det vill säga något i stil med ”För Krokom – i tiden”.

Vår lilla enhet har redan och kommer även i framtiden att ställas inför stora prov, men med stora utmaningar följer också många möjligheter. Min ambition är att vi i framtiden har skapat oss själva goda förutsättningar för att kunna bistå med en ännu bättre service till de vi kommer i kontakt med.

Även om jag är ny på denna arbetsplats och fortfarande har en del att lära så ser jag verkligen att Krokom gör plats för växtkraft. Det var dels det som gjorde att jag sökte mig hit och det är definitivt det som får mig att stortrivas.

En porträttbild på en man
  • Ardian Isufi
  • Kommun­sekreterare
  • 0640 161 02

Meny