Den som vågar vinner

Illustration huvudroll

Hos oss i Krokoms kommun har alla medarbetare en huvudroll. Daniel lockades av att Krokoms värdegrund präglas av mod. För utan mod är det svårt att driva utveckling. Daniel är verksamhetsutvecklare där målet är ökad nytta för dig som bor här.

I Krokoms kommun är vi modiga. ”Vi är företagsamma och arbetar med ständiga förbättringar. Vi har mod att anta utmaningar, vi tänker annorlunda och vågar fatta – och stå för – beslut.”

Så står det i kommunens värdegrund. Perfekt! tänkte jag och sökte jobb som verksamhetsutvecklare på bygg- och miljöavdelningen och plan- och trafikavdelningen. För utan värdeordet ”mod”, som omsätts i praktiken från både min och arbetsgivarens sida, skulle mitt arbete inte vara möjligt att genomföra. Och trots att vi inte är en vinstdrivande verksamhet eller stångar oss fram i hård konkurrens begriper vi att vi måste utvecklas, anta utmaningar och tänka annorlunda. För vad händer om vi inte gör det? Ja, då blir det som det alltid har varit. På gott och ont. Men om tiden springer ifrån oss blir det mest på ont. Det är bättre, och så mycket roligare, att ta täten in i framtiden istället för att släpas i kragen in i den.

I mitt arbete har jag en uppsättning konkreta projekt att ta mig an – problem att lösa, arbetssätt att effektivisera, rutiner att skapa eller förtydliga, information att kommunicera etc. Och i takt med att jag jobbar undan dyker det upp nya utmaningar att angripa. Men utvecklingsarbete behöver inte, och bör inte, begränsas till blott problemlösning. Även det som fungerar behöver ifrågasättas och ses över, för möjligheten finns att det kan fungera ännu bättre eller att något helt annat som tjänar ett större och bredare syfte upptäcks eller skapas. Och det leder oftast i sin tur till att det man vill åstadkomma kan ske snabbare, smidigare, grönare eller billigare.

Men utveckling kan också vara avveckling. Det är lätt hänt att fastna i gamla hjulspår och köra på som vanligt, och ibland står värdet på det utförda arbetet inte i proportion till vilka resurser det har tagit i anspråk i form av tid och pengar. Ibland behöver man vara modig att inte bara göra något, utan också att våga låta bli. För varje krona och minut som läggs på en sak innebär ju att en massa andra saker får en minut och en krona mindre.

Det här är min vision och mitt förhållningssätt till utveckling. Och min förhoppning är att jag genom mitt arbete som verksamhetsutvecklare kan bidra till att skapa bättre förutsättningar för mina kollegor att utföra sitt arbete, vilket i sin tur förhoppningsvis leder till ökad nytta för kommunens invånare. För det är ju i slutänden för er som skull vi gör det vi gör.

Ut och fladdra utanför ramarna! Lite i alla fall. För den som vågar vinner.

Porträttbild på en man, Daniel Krell
  • Daniel Krell
  • Verksamhetsutvecklare
  • 0640 161 00

Meny