Vi är väl rustade

Leende kvinna

I början av oktober hade vi återigen äntligen möjlighet att fira några av våra eldsjälar och driftiga människor som bidrar till utvecklingen av Krokoms kommun.

Efter ett par års pandemiuppehåll var det dags för Krokoms guldkväll, den elfte i ordningen. Tack vare dessa personer som vi prisade under kvällen, och alla andra driftiga människor, har vi en livaktig kommun där det händer spännande saker i våra 193 byar.

Vi står inför en lågkonjunktur där nästa år ser ut att bli tufft, men tack vare att vi ser ut att göra ett fantastiskt ekonomiskt resultat i år så är jag inte orolig. Vi har en stadig grund att stå på. Tack vare det prognostiserade resultatet på plus 52 miljoner kronor kan vi ändå göra vissa satsningar – lågkonjunkturen till trots. Ett område där vi ser att det är viktigt att vi håller oss i framkant är att hänga med i den tekniska utvecklingen. Det handlar bland annat om välfärdsteknik, att vi med hjälp av digital teknik arbetar för att öka trygghet, delaktighet och självständighet för personer som är äldre eller har en funktionsnedsättning. Med teknikens hjälp kan möjligheterna till att vara delaktig i samhället öka och det vill vi såklart bidra till.

Ett annat område som vi behöver hålla oss framme inom är att jobba effektivare och smartare med teknikens hjälp. Vi har påbörjat ett stort arbete som i slutänden syftar till att förbättra vår service till er som bor i vår kommun. Vi arbetar såklart ständigt för att bli mer tillgängliga och att hålla en hög servicenivå, men vi har ett jobb att göra för att uppgradera den tekniska plattformen så att den ger oss de bästa förutsättningarna.

Krokoms kommun är en kommun som växer. Vi blir fler och fler som bor här vilket är en viktig förutsättning för fortsatt utveckling. Att det finns boende för dem som vill flytta hit är såklart en viktig faktor. Därför är jag glad över den satsning som socialförvaltningen har gjort i samarbete med Krokomsbostäder för att synliggöra attraktiva boenden för dem som är lite äldre. Det finns redan idag många olika alternativ på boende för den som vill lämna sitt stora hus för något mindre och mer praktiskt på ålderns höst. Det blev väldigt tydligt i den trevliga broschyren som beskriver de olika boendeformerna. Du kan läsa mer om det på sidan tio i det här numret av Vårt Krokom och broschyren finns att ladda ner på kommunens hemsida för dig som är nyfiken.

Avslutningsvis vill jag skicka ett stort tack till alla våra fantastiska medarbetare. Det har varit slitsamt under en lång tid och även om covid-19 inte längre klassas som en samhällsfarlig sjukdom så har vi haft perioder med omfattande smitta så sent som efter semestrarna. Trots brist på personal har våra medarbetare sett till att verksamheten har kunnat bedrivas. Nu får vi verkligen hoppas att det är över och att vi kan slippa det hårda greppet som covid-19 har kopplat om oss under så lång tid.

Porträttbild på Karin Jonsson, C
  • Karin Jon­sson, C
  • Kommunstyrelsens andre vice ordförande
  • 0640 161 00

Meny