Nu kommer vi till dig

Illustration huvudroll

Hos oss i Krokoms kommun har alla medarbetare en huvudroll. Emelia är specialpedagog och logoped och här berättar hon om sitt uppdrag inom LSS. Målet är att öka möjligheterna för människor att delta i spännande och utvecklande aktiviteter i vardagen.

Öppna förskolan är en del av Familjecentralen och är en mötesplats för blivande föräldrar och barnfamiljer på alla de platser vi dyker upp. Familjecentralen består av fyra delar; öppen förskola, mödrahälsovård, barnhälsovård och socialtjänst. Det roliga jag vill berätta om är satsningen på ungas hälsa som kommunstyrelsen avsatt pengar för.

En del av den satsningen är ”Familjecentralen på väg”. Det innebär att vi blivit mobila och förutom verksamheten i Krokom kommer vi dyka upp i Alsen, Föllinge, Nälden, Trångsviken och Änge. Kanske har du sett den stripade bilen på väg till någon av dessa platser.På öppna förskolan träffar du andra vuxna och samtidigt får barnen nya kamrater. Verksamheten är kostnadsfri och man bestämmer själv när och hur ofta man vill komma. Man kan leka, umgås, sjunga, pyssla och äta medhavd fika eller mat. Det finns frukt och fika till låg kostnad på alla platser. Dessutom är det rörelselek på alla orter. Det är en timmes aktivitet i en sporthall för lek och rörelse på barnens villkor!

I huvudsak är verksamheten för barn mellan 0­–6 år. Men eftersom jag dyker upp på eftermiddagarna ibland och man kanske behöver hämta ett äldre syskon från skolan, får de äldre syskonen vara med, bara leken sker på de yngstas villkor.Förutom öppna förskolan har man möjlighet att gå kurs i spädbarnsmassage och vår distriktsköterska blev väldigt glad, då vi nu kan erbjuda Barn-HLR på alla de platser vi dyker upp på.

Många jag möter tycker att det är positivt att Familjecentralen åker runt, för det är ibland långt att ta sig till Krokom och kanske speciellt nu med gällande drivmedelspriser.
Oftast är jag själv när jag åker runt men ibland dyker någon av mina kollegor eller våra samarbetspartners upp. Vi har givande samarbeten med integration och Svenska kyrkan, bygdegårdar, Ömsesidig Respekt, Hälsorum, SFI och folktandvården. Under hösten kommer en tjej från biblioteket att dyka upp och en av de samiska handläggarna kommer att läsa sagor på samiska vid två tillfällen.

Välkomna! Vi kanske ses! Självklart är även far- och morföräldrar välkomna!


  • Cathinka Qvenild
  • Förskolelärare

Meny