För framtidens centrum

Illustration huvudroll

Hos oss i Krokoms kommun har alla medarbetare en huvudroll. Stina är planarkitekt och hon jobbar med att planera för framtiden. Redan nu läggs grunden för Krokoms centrum med utgångspunkt i vision 2035.

Krokoms kommun växer och att jag nu jobbar här är ett resultat av att organisationen växer. Det är mycket på gång och det finns många aktiva detaljplaner. Med så mycket som händer och med ett befolkningsmål på 16 000 invånare till år 2030 i sikte så fanns ett behov av att expandera på Plan- och trafikavdelningen. Det har skapats nya tjänster på avdelningen och jag fick en av de nya tjänsterna i somras, ett förtroende som jag är tacksam att jag fått. Att få vara med och påverka kommunens utveckling, dessutom kommunen jag växt upp i, är väldigt spännande!

Med mål tillkommer även visioner. Hur kommer kommunen och Krokom se ut i framtiden när vi når befolkningsmålet och hur kommer användningen för vårt centrum se ut då? En vision för Krokoms centrum är att det ska fungera som hela kommunens centrum. För att dagens centrum ska kunna utvecklas måste vi skapa bättre förutsättningar för liv och rörelse genom bland annat fler lokaler, bostäder och platser som möjliggör för människor att stanna upp och träffas på.

Jag ser det inte som om att vårt centrum ska konkurrera med Östersund i form av det stora utbudet, det skulle vara för naivt. Ett bredare utbud än idag absolut, med kanske lokala eller mer nischade butiker som idag inte finns i Östersund. Men vi i Krokom har något värdefullt som är svårt att konkurrera emot, tid. Att utföra sina vardagsköp i Krokom går betydligt mycket snabbare än att köra in till Lillänge och trängas både i trafiken och butikerna. Detta är något som ska värnas om, tillgängligheten att ta sig in till och sen handla i centrum. Apropå att tid är värdefull så har vårt centrum mycket bra förutsättningar för kommunikationer. Det går att nå hela världen tack vare järnvägsstationen mitt i centrum och det går dessutom att nå flygplatsen på under 20 minuter.

Just nu håller vi på att ta fram ett planprogram för Krokoms centrum. Syftet med planprogrammet är att sätta en vision för hur vårt centrum ska se ut år 2035 och ge tydlig en målbild att arbeta mot. Som tidigare nämnt har vi flera aktiva planer och ett flertal av dem är just inne i centrum. Dessa detaljplaner som nu arbetas fram parallellt med planprogrammet går hand i hand och går efter samma visioner och målbild. Detta innebär att vi ligger i framkant med tidplanen och arbetar mot framtidens centrum aktivt redan nu på en mer detaljerad nivå. Mycket kommer att hända nu de kommande åren och det kommer vara roligt att få vara med och se detta!

  • Stina Reinhammar
  • Planarkitekt

Meny