Flyget måste vara kvar

Bild på kommundirektör Jonas Törngren

I en kommun som Krokoms kommun, liksom i regionen i övrigt är det väldigt svårt att hitta arbetskraft. Vi har under 3 procent arbetslöshet och många av de som inte har jobb just nu har inte rätt kompetens eller utbildning för att kunna anställas. Det gäller inte bara inom offentlig sektor utan gäller även för privata företag.

Konkurrensen om arbetskraften blir större och större och man tvingas bredda kravspecifikationerna för att kunna få in bra personer och därefter ”klä” på den nyanställda med utbildningar som svarar mot de specifika arbetsuppgifterna. Personalomsättningen blir dessutom större vilket kostar både pengar och produktionsbortfall.

Mycket av det här är bra. Vi tvingas snäppa upp oss som arbetsgivare och en del inlåsningseffekter försvinner när människor kan hitta andra arbetsplatser än den nuvarande om man inte riktigt trivs. Vi får in nytt blod i systemet som utmanar gamla sanningar och tillför ny kompetens etc. Det finns dock en stor problematik. I en region som Jämtland/Härjedalen är det helt nödvändigt att människor från andra delar av landet fyller på. Vi måste skapa en större arbetsmarknad än de 165 000 själar som just nu bor här. Om man då känner att regionen ligger för långt bort, att nödvändiga transporter till och från andra städer tar för lång tid eller att det är för få avgångar eller för den delen för dyra. Ja, då kanske man hellre avstår och väljer en mer tillgänglig landsdel. Blir det så har vi ett problem. Då kommer vi inte att klara av vare sig hälso- och sjukvård, omvårdnad eller skolor. Då kommer de tekniska specialiteterna inte hitta sina ingenjörer och expertis och då kommer företagen att tvingas flytta till delar av landet där de kan hitta sina spjutspetsar.

Genom statliga beslut har vi i nuläget längre tågtider till Stockholm med färre avgångar än för några år sedan. Där har staten övergett oss. Åre/Östersund flygplats återhämtar sig mycket långsammare än andra flygplatser vilket till viss del kan bero på att både statliga myndigheter, kommuner och regionen via olika policybeslut har styrt bort från flyget som transportmedel av hållbarhets- och miljöskäl. Ekonomin spelar säkert också in. Risken är därför uppenbar att flygplatsen tvingas stänga på sikt och att både Krokoms kommun och övriga kringliggande kommuner blir en ö i Norrlands inland som är svår att ta sig till.

Vad göra då? Jo, bättre är om vi ser både flyget och tåget som en stor tillgång utifrån hållbarhetsaspekten. Vi reser kollektivt i båda fallen. Betänk att hållbarhet har tre perspektiv; social, ekonomisk och miljö. Att styra flyget mot fossilfria drivmedel ger både en social effekt med möjlighet att trygga kompetensförsörjning inom offentlig sektor, en ekonomisk effekt via bättre möjlighet för företagen att driva sin verksamhet och för turismen att utvecklas och en miljöaspekt utifrån minskade fossila utsläpp. Att vi som län och kommun driver flyget i graven ger inget av ovan beskrivna effekter. Vi är för små för att märkas och kommer att drabbas hårt om det blir verklighet.

Tomas Jonsson
  • Tomas Jonsson
  • Kommun­direktör
  • 0640 161 00

Meny