Ett spännande uppdrag

Illustration för arbetsgivarvarumärket

Hos oss i Krokoms kommun har alla medarbetare en huvudroll. Linda är upphandlingssamordnare och här berättar hon om de fördomar och de
möjligheter som finns med upphandling.

Jag träffar ofta personer som har fördomar om offentlig upphandling och som tror att mitt arbete är fyrkantigt och tråkigt. Många tror att det är svårt och krångligt att vara med och lämna anbud och att kommunen alltid väljer att teckna avtal med det företag som erbjudit lägst pris.

Men vet ni vad? Att arbeta med upphandling är både spännande, utmanande, intressant och väldigt stimulerande, särskilt när upp­handlingsprocessen lett fram till en bra affär både för kommunen och för leverantören. En bra genomförd upphandling kan dessutom leda till samhällsutveckling och att vi kan nå både nationella och lokala målsättningar inom exempelvis långsiktig hållbarhet och miljö. Upphandling kan även stimulera till innovation då nya produkter och tjänster tas fram för att tillgodose den offentliga myndighetens behov.

I många upphandlingar utvärderar vi anbuden både på pris och kvalité för att få rätt varor och tjänster som motsvarar behoven. Billigast anbud är därmed inte alltid bäst. Och genom att definiera mervärden i utvärderingsmodellen i stället för att ställa en massa ska-krav kan vi öppna upp för nya idéer och lösningar. På så sätt blir både kommunen och leverantörerna vinnare.

Media rapporterar gärna när något företag tycker att tilldelningen av ett kontrakt skett på felaktig grund. Därför känns det särskilt kul att just Krokoms kommun har uppmärksammats positivt i nationell media i samband med att jag mottog Anbudspriset vad gäller upphand­lingen av det särskilda boendet som ska byggas i Krokom.

Vi är många som varit involverade i arbetet med upphandlingen, både verksamhetskun­niga, politiker och det lokala pensionärsrådet och som nu kan glädjas åt den här vinsten. Det känns extra fint och hedersamt att det var en av anbudsgivarna som förlorade som nomine­rade mig till tävlingen.

Jag hoppas att vinsten kommer att göra att fler lokala företag får upp ögonen för det här med offentlig upphandling och hur vi arbetar i Krokoms kommun och i länet för att skapa förutsättningar för att fler lokala företag ska kunna delta i våra upphandlingar.

Den offentliga upphandlingen i Sverige upp­gick till cirka 782 miljarder kronor år 2020, så det är en stor marknad med många möjlighe­ter för de företag som tar steget och deltar.

  • Linda Näsén
  • Inköps- och upphandlingssamordnare

Meny