För ett självständigt liv

Illustration huvudroll

Hos oss i Krokoms kommun har alla medarbetare en huvudroll. Emelia är specialpedagog och logoped och här berättar hon om sitt uppdrag inom LSS. Målet är att öka möjligheterna för människor att delta i spännande och utvecklande aktiviteter i vardagen.

I slutet av september 2021 påbörjade jag mitt arbete på en ny tjänst inom Stöd och Service i Krokoms kommun som specialpedagog och logoped. Innan dess har jag arbetat i närmare 15 år inom regionen på barn- och ungdomshabiliteringen. Det kändes spännande och utvecklande att prova någonting nytt och att få möjlighet att bidra till gruppen vuxna med funktionsnedsättning som tidigare under många år varit en eftersatt grupp i samhället.

Jag ingår i ett stödteam tillsammans med arbetskonsulent, arbetsterapeut, kurator och verksamhetschef där vi planerar för insatser som de olika verksamheterna önskar och har behov av. I mina arbetsuppgifter ingår att ge stöd till de olika bostäderna och dagliga verksamheterna inom stöd och service i Krokoms kommun. Även personlig assistent-grupper och Smedjebo – korttidsboende för barn – ingår i området.

Under min första tid här har jag mött helt fantastiska verksamheter med engagerade arbets- och boendehandledare som har välkomnat mig på ett väldigt bra sätt. De har svarat på mina dumma frågor om allt från hur jag hittar till de olika verksamheterna till att hjälpa mig tolka bred offerdalsdialekt. Vi har också hjälpts åt att bredda alternativ för arbetsuppgifter och sysselsättning.

Jag har redan upptäckt att Krokoms kommun ligger i framkant när det gäller daglig verksamhet. Med spännande projekt som ”Friluftslaget” och teatergrupp så kan kommunen även inspirera andra kommuner att tänka nytt och stort när det gäller målgruppen inom LSS.

Mitt mål framöver är att bidra med kompetens kring hur pedagogiska anpassningar kan öka vår målgrupps möjligheter att delta i fler spännande och utvecklande aktiviteter. Vårt huvuduppdrag är att var och en ska få möjlighet att bibehålla och utveckla sina vardagsfärdigheter för ett så självständigt liv som möjligt.

Vid sidan om mitt arbete studerar jag masterprogrammet i specialpedagogik och kommer snart att påbörja uppsatsskrivande som förhoppningsvis kan kombinera min kunskapstörst med utvecklingsmöjligheter för boenden och dagliga verksamheter i Krokoms kommun.


  • Emelia Fjällström
  • Specialpedagog/logoped
  • Stöd och service

Meny