Digitalt för ökad service

Illustration huvudroll

Hos oss i Krokoms kommun har alla medarbetare en huvudroll. Gabriella är kock på Aspås skola. Virpi är byggnadsinspektör och här berättar hon om byggenhetens digitaliseringsresa. För bara tio år sedan hanterades allt manuellt och nu finns det digitala alternativ till det mesta.

På bygg- och miljöavdelningen har vi alltid haft en nära kontakt med både våra medborgare och verksamhetsutövare genom våra ärenden. Den tilltagande digitaliseringen i samhället har bidragit till krav på en helt annan tillgänglighet än tidigare. Och detta gäller naturligtvis både för medborgare och för oss som arbetar här. Önskemålet och möjligheten att vara platsoberoende och tillgänglig växer dag för dag. Samtidigt som detta sker har vi en komplex lagstiftning som vi försöker lotsa våra sökande igenom på ett så smidigt sätt som möjligt.

När jag började för drygt tio år sedan arbetade vi enbart med pappershandlingar och –akter. Allt som hände i ärenden registrerades manuellt och skickades via post. Det enda sättet att få veta vad som hände i ditt ärende var att försöka nå oss via telefon eller att besöka kommunkontoret.

Vi har arbetat mycket med att öka vår tillgänglighet bland annat genom att renodla våra arbetsprocesser och automatisera så långt vi kan. Att renodla arbetsprocesserna innebär att vi delat upp framför allt hanteringen av lovärenden. De består i huvudsak av två delar oavsett storlek på byggnation. Den första delen – prövningen av ärendet, att svara på om vi kan ge lov eller inte – är mer juridisk, medan genomförandet - att bygga och börja använda åtgärden, handlar om tekniska frågor.

Den här ändringen betyder att du som sökande har olika handläggare beroende på var i processen ditt ärende befinner sig. Krångligt? Ja, kanske lite besvärligare för dig än tidigare. MEN, du får en handläggare som är bättre på de specifika processerna. Vi handläggare blir duktigare på det vi gör genom att vi inte behöver vara specialister genom hela ärendet utan kan fokusera på vår del.

Det arbete vi gjort har också resulterat i att vår genomsnittliga handläggningstid har kortats ner, vilket många har önskat. I den senaste mätningen inom ramen för Kommunernas kvalitet i korthet (KKiK) hade vi en handläggningstid på i snitt nio dagar som är bland de 25 bästa bland Sveriges 290 kommuner.

Ökad tillgänglighet behöver inte alltid innebära att du som sökande i ett ärende kan ringa en handläggare och prata direkt med hen som du tidigare gjort. Det kan i stället vara att du får hjälp via vårt kundcenter eller att du kan söka lov, komplettera ärenden, titta på vad som hänt, skicka meddelande till din handläggare med mera när och var du vill genom våra e-tjänster som finns tillgängliga dygnet runt.

  • Virpi Nordell
  • Byggnadsinspektör

Meny