Tid för att fira

Bild på kommundirektör Jonas Törngren

”Sjungom studentens lyckliga dag”. Det var länge sedan studenterna
fick fira ordentligt tillsammans med klasskamrater, släkt och vänner. Pandemin har satt stopp och trots allt det tragiska i samband med kriget i Ukraina är det viktigt att våra ungdomar ges möjlighet att uttrycka sin glädje över att ytterligare en milstolpe har nåtts; gymnasietiden är över.

Att lämna gymnasieskolan, för att gå en kanske oviss framtid till mötes, är omgivet av motstridiga känslor. Glädje över att ytterligare en skolform är avklarad, en gnutta sorg och vemod över att kamratkretsen splittras upp och spänning och förväntan över vad som finns runt hörnet.

Krokoms kommun ingår i gymnasieförbundet tillsammans med fyra andra kommuner men förutom det finns det tre naturbruksgymnasier med olika inriktning i kommunen, Torsta, Dille Gård och Wången.
Ganska unikt, tror jag, och väldigt viktigt eftersom både Krokoms kommun och Jämtlands län som helhet är beroende av den arbetskraft som naturbruksgymnasierna fostrar. Jämfört med Sverige i övrigt är andelen företag i Krokoms kommun som är verksamma inom jordbruk, skogsbruk och fiske fem gånger fler.

Den senaste tiden har visat med all önskvärd tydlighet hur viktig egenproducerad mat och självhushållning kan vara i både kris och krig, men också avseende hållbarhet generellt. Att ungdomar har upptäckt glädjen kring det som finns inom naturbruksgymnasiernas väggar och det som lantbruk, skogsbruk och djurhållning står för har också blivit tydligt. Klassrummen, som för några år sedan hade många tomma platser, har nu fyllts upp och oftast är kön till utbildningarna lång.

Jag vill därför gratulera alla som valt denna fina väg och som nu är på väg till sin examen, men också alla er som är mitt i er utbildning eller på gång in. Ni har en fin framtid att se fram mot.

I det här numret av Vårt Krokom lyfter vi även några av de mötesplatser som finns i vår kommun. I pandemins spår har vi ett uppdämt behov av att få träffas på riktigt igen och äntligen har det blivit möjligt. Kommunen har flera mötesplatser inom ramen för vår verksamhet och de har glädjande nog blivit fler på senare tid, jag tänker på till exempel fritidsgårdarna. Men vikten av ett samarbete med andra aktörer i samhället kan inte nog understrykas. Här vill jag tipsa om att det finns pengar att söka hos kommunen för föreningar och organisationer som vill skapa en mötesplats. PRO i Änge är ett exempel på en förening som har tagit del av den möjligheten.

Till sist en önskan om en skön sommar tillsammans med nära och kära!

Tomas Jonsson
  • Tomas Jonsson
  • Kommun­direktör
  • 0640 161 00

Meny