Unga och äldre i fokus

Leende kvinna

Det är med stor sorg jag följer det pågående kriget i Ukraina och de förödande konsekvenser Rysslands angrepp får i form av sönderbombade städer, civila dödsoffer och miljontals människor på flykt. Ingen vet hur kriget i Ukraina kommer att utvecklas och vad som kommer att ske framöver. Det vi vet är att det kommer att påverka oss alla.

Krokoms kommun förbereder sig tillsammans med övriga kommuner i länet för att på bästa sätt kunna ta emot och hjälpa de människor som flyr från kriget och är på väg till oss. Många föreningar, organisationer, företag och privatpersoner har hört av sig till kommunen och vill hjälpa och det värmer. Om vi gör detta tillsammans kommer vi att klara det.

Kriget i Ukraina får konsekvenser även i form av kraftigt ökande priser på energi och drivmedel liksom på livsmedel och förnödenheter. Lantbrukare knäar under ökade kostnader och många överväger att avveckla. Om det sker får vi stora problem och vi måste därför göra allt det vi kan för att säkra tillgången på rent vatten och mat. I Krokoms kommun har vi nu därför påbörjat arbetet med att utforma en lokal livsmedelsstrategi och att öka andelen lokala livsmedel i våra offentliga kök.

Arbetslösheten i vår kommun är rekordlåg, 3,7 procent, vilket är bland den lägsta i landet

Även om vi har stort fokus på kriget i Ukraina just nu så rullar den dagliga verksamheten i kommunen på. Mycket tid har lagts på att samhället ska komma igång igen efter pandemin och vi lägger både tid och pengar på riktade insatser för barn, unga och äldre. Mycket handlar om ökad rörlighet, fysisk aktivitet och social samvaro men vi satsar även på ökade stödresurser i skolan för de elever som behöver det.

Krokoms kommun fortsätter att växa och det är bra då arbetskraftsbehovet är stort hos våra företagare. Arbetslösheten i vår kommun är rekordlåg, 3,7 procent, vilket är bland den lägsta i landet. Vi jobbar nu intensivt med att skapa förutsättningar för ökat bostadsbyggande vilket är en förutsättning för den inflyttning vi ser behövs. Vi vet att vi har god kvalitet på både förskola, skola och omsorg och en bra geografisk spridning på enheterna. Detta är något jag både värnar om och vill utveckla och arbete pågår med nya skollokaler i Nälden och Ås och ny förskola i centrala Krokom.

För kommunens äldre pågår satsningen ”Äldrebygget” som handlar om att förbättra särskilt boende för äldre i centrala Krokom. På området Kvarna ska det byggas ett helt nytt boende och dessutom ska den gamla delen av Blomstergården totalrenoveras. När detta är klart får de äldre ett modernt boende och personalen får bättre arbetsmiljö med praktiska, lättjobbade lokaler.

Vi tar nu en dag i taget och förbereder oss på bästa sätt för att möta framtiden. Genom stor omsorg och generositet gentemot varandra ska vi klara de kommande utmaningarna.

Porträttbild på Karin Jonsson, C
  • Karin Jon­sson, C
  • Kommunstyrelsens andre vice ordförande
  • 0640 161 00

Meny