Som en spindel i nätet


Illustration för arbetsgivarvarumärket

Hos oss i Krokoms kommun har alla medarbetare en huvudroll.
Emma är turismsamordnare, en tjänst som hon tillträdde i somras. Här berättar hon om sin resa från Stockbäcken via Abisko, London och Sydney för att slutligen landa i Offerdal.

Sedan den 10 januari är jag anställd som kanslichef på Krokoms kommun. Det är en nygammal tjänst med ett litet annorlunda innehåll än tidigare. Sedan årsskiftet har samhällsbyggnadsförvaltningen slagits samman med kommunledningsförvaltningen. Det innebär att såväl kommunens lednings- och stödfunktioner som samhällsbyggnadsfunktionerna är en del av kommunledningsförvaltningen.

Med en större och mer diversifierad verksamhet uppkommer också ett ökat behov av ledning och styrning, där kanslichefsrollen blev lösningen. Som kanslichef är jag tillika biträdande förvaltningschef på kommunledningsförvaltningen och ansvarig tjänsteperson för samhällsbyggnadsnämnden. Några andra av mina ansvarsområden är medborgardialoger, digitalisering och särskild kollektivtrafik.

Jag är med andra ord en diversearbetare i kommunal tjänst, vilket är otroligt stimulerande och bara stundtals en smula förvirrande. Om det skulle vara en fråga eller ansvarsområde som inte har någon tydlig hemvist, så är chansen stor att den hör till mig.

Den närmaste tiden kommer jag att lägga ett stort fokus på samhällsbyggnad och stödja de politiska ambitionerna med tillväxt. Som ni kanske känner till har kommunens politiker uttryckt stora ambitioner för kommunens framtida utveckling och där spelar samhällsbyggnadsprocesserna en naturlig och viktig roll. Grunden för befolkningsökning och tillväxt börjar med bostäder. Parallellt med detta behöver den kommunala verksamheten möta efterfrågan med förskolor, skolor och övrig service. En kontinuerlig samverkan med näringslivet är en grundförutsättning för att vi tillsammans skall nå det politiska målet, då arbetstillfällen krävs för ökad inflyttning.

På min fritid, när jag inte strävar efter att utveckla Krokoms kommun, ägnar jag mig gärna åt friluftsaktiviteter såsom skidor på längden och uppför, vandring och fiske. Till sommaren är Fjällräven Classic den stora begivenheten.

Jag vill än en gång tacka för att jag får chansen att bidra till Krokoms utveckling och hoppas att vi ses på fjället eller vid vattnet under året.

En man
  • Tomas Jonsson
  • Kommundirektör
  • 0640 161 06

Meny