Livet på Ranchen

Illustration huvudroll

Hos oss i Krokoms kommun har alla medarbetare en huvudroll. Helene arbetar som arbetshandledare inom Daglig verksamhet. Här berättar hon om Ranchen som de sköter om till­sammans med ett gäng härliga personer med olika funktionsvariationer.

I slutet på 1980-talet avslutade jag min gymnasieutbildning inom kontor och handel. Därefter följde några år då jag provade att jobba både som kontorist och inom handeln. Livet rullade vidare och jag bildade så små­ningom familj och fick tre döttrar. Efter några år blev jag sugen på att läsa vidare. Eftersom jag är intresserad av människor föll valet på en utbildning till behandlingspedagog. Ett yrke där man arbetar med vård och behandling av människor med olika typer av problem och svårigheter. Utbildningen hölls på Birka Folk­högskola i Ås och jag blev färdig behandlings­pedagog våren 2009.

På hösten samma år började jag jobba i Kro­koms kommun och då med ensamkommande ungdomar på Refugio. En riktigt fin tid, jag triv­des jättebra med att jobba med unga tjejer och killar. Blir mycket stolt när jag nu träffar nån av ”mina” killar som idag har jobb och ett bra liv.

Sedan 2011 är jag verksam inom LSS. Mitt första uppdrag var på ett boende och sedan 2014 arbetar jag inom Daglig verksamhet. Verksamheten bedrivs på en gård längst in i Hissmofors som vi kallar Ranchen. På Ranchen jobbar jag och mina två kollegor med män och kvinnor med funktionsvariationer. Ett härligt gäng med fantastiska människor som har så mycket att ge. Här finns en enorm vilja och de är villiga att prova på de mesta vi hittar på.

Tillsammans sköter vi om gården och våra höns. Varje dag lagar vi lunch och går långa promenader. Under hösten har vi färdigställt ett yoga/musikrum som vi fixat och målat själva. Vi tillverkar också fågelholkar som vi säljer. På gården finns två växthus så till våren planerar vi att börja odla och plantera. Jobbet är fritt och vi gör det som känns rätt för dagen. Vår huvudsyssla på gården är att kapa och klyva ved som vi sedan säljer, så det kommer vi att köra igång under vårvintern. Visst finns det dagar som är mindre bra men dom roliga överväger helt klart.

För de personer som deltar i Daglig verksam­het är det värdefullt att få berätta för sina an­höriga och vänner vad som händer på dagar­na, vad de gör och klarar av på sitt jobb. Vi har därför startat ett instagramkonto – ranchenlss, för att kunna visa allt som händer inom Daglig verksamhet. Följ oss gärna så får ni se hur vi har det på Ranchen!

  • Helene Fjällberg
  • Arbetshandledare

Meny