En välskött kommun

Leende kvinna

Nu när tomten är på ingång är det med glädje och värme jag tän­ker på det gångna året. Jag är stolt över att vara en del av Krokoms kommun, det är en bra och välskött kommun.

Krokom har lägst arbetslöshet i länet och siffrorna står sig väldigt väl även nationellt. Våra företag har behov av arbetskraft och gläd­jande nog vill många flytta hit. Bara i år har vi ökat med 317 perso­ner i kommunen. Det byggs på många håll i ett tempo som saknar motstycke. Exempelvis flyttar ett femtiotal familjer nu in i nybyggda bostäder i Ås, Aspås och Kaxås. Allt detta ger såklart en härlig känsla när vi summerar året och blickar fram emot 2022.

Det är många viktiga och värdefulla saker på gång. Exempelvis ska förskolor och skolor byggas, tåghållplatsen i Nälden färdigstäl­las, vatten och avlopp säkras runt om i kommunen, fler bostäder byggas, kampen för bättre vägar intensifieras och kommunens vindkraftplan revideras.

Våra företag har behov av arbetskraft och glädjande nog vill många flytta hit. Bara i år har vi ökat med 317 personer i kommunen.

Samtidigt med allt detta är det viktigt att vi även skapar utrymme för frågor som kopplar till ett långsiktigt hållbart samhälle, både socialt, ekonomiskt och miljömäs­sigt. Den satsning på äldres hälsa som inleddes under 2021 ska fort­sätta och utvecklas. När det gäller barn och unga så ska kommunens insatser öka. Skolan kommer att få ett tillskott på 5 miljoner kronor för ökande behov och en fritidsgård kommer att öppnas i Nälden. Fritids­gårdar finns även i Änge, Föllinge, Krokom och Ås.

Kommunen kommer också satsa yt­terligare på barn och ungas psykiska hälsa. Vi vet att ohälsan bland barn och unga ökar i samhället och vi vill göra det vi kan för att möta det. Arbetet inleds efter årsskiftet då kommunen bjuder in till ett uppstartsmöte med bland annat vården, föreningslivet och polisen.

Att öppna upp för ett ökat inflytande och bättre tillgänglighet till vår service för dig som bor i vår kommun är prioriterat för oss. Det gör vi bland annat genom en ännu tydligare satsning på medborgardialog där vi under ett års tid testar en ny modell för detta. Under hösten har vi haft dialogmöten om utemiljön i Nälden, förskola och skola i Hotagsbygden och regleringsområde för skoter. Många människor har deltagit i dia­logerna och under våren kommer arbetet att utvärderas.

Ett annat sätt för kommunen att förbättra servicen är digitala tjänster, där invånare och företag kan kommu­nicera med kommunen på valfri tid och sedan enkelt följa ärendet. Under året har antalet digitala tjänster ökat kraftigt och den utvecklingen ska vi hålla i. Det ska vara enkelt att kommunicera med kommunen.

Med allt det som är på gång så ser jag fram emot år 2022, men innan dess en lugn och skön julhelg. Jag önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Porträttbild på Karin Jonsson, C
  • Karin Jon­sson, C
  • Kommunstyrelsens andre vice ordförande
  • 0640 161 00

Meny