Nya perspektiv

Bild på kommundirektör Jonas Törngren

Krokoms kommun har generellt sett varit en bra kommun de senaste decennierna med en stadig och förutsägbar utveckling. Befolkningen har ökat lite för varje år, byggnationer av bostäder har varit sparsam­ma för att inte säga försumbara de senaste 30 åren och företagandet har varit småskaligt men stabilt.

Att förvalta det vi har och se till att skolor och förskolor fungerar, att äldrevård och den sociala välfärden är trygg och bra samt att hålla ekonomin under kontroll har varit det viktigaste för den kommunala organisationen. Och det har inte varit fel, Krokoms kommun har lyckats bra med det.

Men, så kommer nya tider som ställer mycket på ända. Pandemin infaller och med det något som ingen kunde före­ställa sig. Ett jättetryck på inflyttning och etablering utanför städerna. Jo, förvisso hade Krokoms kommun redan för några år sedan börjat se ett större intresse för de södra delarna men det som händer nu är något helt annat. Hela kommunen är intressant och begränsningen ligger mer i bostäder, skolor och förskolor än i arbetstillfällen och avstånd. Vi har snart fyllt upp allt vi har i kommunen och detaljplanerat en mängd nya områden.

Hur gör man det här i en kommunal förvaltning som varit mer van vid att förvalta än att expandera och utveckla? Hur kan man bemanna upp på ett sätt som möter behoven när arbetsmarknaden skriker efter kompetens och hur planerar man struktur för skolor och förskolor så att de matchar den näst intill skenande befolkningsutvecklingen? Hur ser vi till att nya bostadsområden och industri/företagsetable­ringar inte tar död på det som gjort att folk vill flytta hit? Hur håller vi fortsatt i ekonomin när alla vill mycket och mer därtill? Och inte minst viktigt; hur kan vi fortsätta att vara den trygga och pålitliga leverantö­ren av välfärdstjänster i denna utvecklingstakt?

Ja, det är frågor vi umgås med nu och som vi inte såg komma så sent som för 2–3 år sedan. Vi gör vårt bästa, det lovar jag. Medborgardialo­gen är ett riktigt värdefullt verktyg och utveck­lingen av digitala tjänster likaså. En uppbygg­nad av inflyttarservice i vårt kundcenter har gjort succé och regelbundna företagsbesök, såväl digitalt som fysiskt, bidrar också till insikt av vilka åtgärder som är viktigast nu när tiden måste prioriteras.

Vi nyanställer också planingenjörer, skolpersonal och undersköterskor med flera för att kunna möta alla behov. Men konkurrensen av kunnigt folk är knivskarp så vi måste vara på tå för att locka dom just till oss.

Attraktiva arbetsgivare står högt i kurs och där ingår inte bara en konkurrenskraftig lön. Ett bra och mänskligt ledarskap och en miljö där man kan trivas och växa i takt med arbetsuppgifterna är minst lika viktigt. En miljö där arbetskamrater hjälps åt och tillåts fatta egna beslut ger kreativitet och utveckling.

Till sist, jag önskar dig en lugn och skön jul- och nyårshelg. Vi ses 2022!

Tomas Jonsson
  • Tomas Jonsson
  • Kommun­direktör
  • 0640 161 00

Meny