Från teori till praktik

Illustration huvudroll

Hos oss i Krokoms kommun har alla medarbetare en huvudroll. Emmelie är nämndsekreterare på barn- och utbildningsförvaltningen. Här berättar hon om den spännande utmaningen i att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken.

I min roll som nämndsekreterare för barn- och utbildningsnämnden arbetar jag strukturerat med nämndprocessen genom att förbereda inför nämndens sammanträden, organisera beslutsunderlag och skriva beslutsprotokoll.

Arbetet innebär som ni säkert redan listat ut en hel del skrivande men också ett förvaltande av det vi faktiskt producerar. Alla handlingar ska tas om hand på ett eller annat sätt och det ingår även i mitt uppdrag som arkivredogörare för barn och utbildning på central nivå att se till att detta görs på rätt sätt. Utöver nämndsekreterare är jag också personalredogörare för rektorer, verksamhetschefer, stab, administratörer inom förskola/skola och bibliotek.

Kombinationen av mina två huvudsakliga uppdrag ger mig en god inblick i den politiska beslutsprocessen samtidigt som jag får en närhet till förvaltningen. Det är verkligen superkul och utvecklande! Jag lär mig nya saker varje dag och utmanas samtidigt av att omsätta mina kunskaper från teori till praktik.

Jag har läst förvaltningsjuridiska programmet med inriktning juridik på Mittuniversitet, en intressant utbildning med fokus på offentligrätt. Innan jag påbörjade studierna arbetade jag tolv år inom äldrevården, till en början som vårdbiträde men jag utbildade mig vidare till undersköterska. Det är en erfarenhet som jag är enormt tacksam över. Kanske är det just åren inom den kommunala äldreomsorgen som ligger till grund för mitt val av utbildning och det gedigna intresset för kommunalrättsliga frågor.

Som kommunmedlem i Krokoms kommun känns det extra gott att få verka inom samma kommun där jag och min familj valt att bosätta oss. Jag kan nu dessutom välja att ta cykeln till arbetet, även om det inte händer allt för ofta. Min anställning i Krokoms kommun påbörjades mitt under pågående pandemi och efter ett par månader i min nya roll kom rekommendationen om distans arbete för alla. Exakt de förutsättningarna man inte önskar sig som nyanställd men det har trots allt gått bra tack vara digitala fikamöten och bra stöttning från chef och kollegor.


Så nu när ni firar återgång till det ”normala” firar jag att återgå till det ”onormala” med att få uppleva fysiska möten och icke digitala kollegor. Hoppas vi ses på riktigt snart.

  • Sebastian Carlsson
  • Nämndsekreterare
  • 0640 161 60

Meny