Att få vara med

Bild på kommundirektör Jonas Törngren

När Viktoria Walldin kom till oss för 2,5 år sedan för att berätta hur hon och andra arbetat med att engagera lokalbefolkningen för att förbättra den fysiska miljön i både förorter i Sverige och byar i länder långt från våra gränser, kände vi att det är precis så vi vill jobba.

Det blev startskottet för Krokoms kommun att påbörja arbetet med en modell för medborgardialog. Modellen bygger på fem olika nivåer av inflytande som i sin tur avgörs av politikerna och vilken frågeställning som är aktuell.

Nu börjar vi se konturerna av ett resultat.

Tre exempel:

  • I Nälden har dialogen om den nya skolan, skolgården och den fysiska utemiljön i närområdet förts under vår, sommar och höst. Idéer har funnits sedan tidigare men finansiering och möjlighet att genomföra har satt käppar i hjulet. Nu ser det dock betydligt ljusare ut och det är något riktigt bra på gång.
  • I Hotagen ska vi starta upp dialogen om hur den framtida skolan och förskolan ska se ut och placeras. Första dialogtillfället är den 26 oktober.
  • Skotertrafiken i Krokoms kommun väcker känslor och engagemang av olika slag. Att hitta gemensamma nämnare som alla kan acceptera och leva med är inte det enklaste men vägen dit är via samtal, engagemang och kompromissvilja. Olika möten har genomförts under hela 2021 men det första mötet där alla som vill och har möjlighet att delta skedde den 8 oktober. De som inte fick plats på Åkersjöns fjällhotell kunde vara med på länk. Där ser man också nyttan av den nya tekniken.

Jag tänker mig att vi ska fortsätta med en mängd områden och orter där utveckling är på gång på olika sätt.Det kompletterar den demokratiska modellen med valda representanter från olika partier på ett utmärkt sätt. Det viktiga är att man är noggrann med hur det genomförs och hur inbjudan går ut. Det får inte bli ett forum för separata påtryckargrupper med särintressen utan ska vara en möjlighet för alla olika grupper i vårt samhälle att göra sin röst hörd.

Därefter fattar de politiska representanterna beslut, men då med ett betydligt bättre beslutsunderlag än vad man haft innan dialogen. Viktoria Walldin gjorde ett avtryck som inte alla gästföreläsare har gjort. Hon gjorde skillnad tycker jag. Saken blir ju inte sämre av att hon har en personlig koppling till Nälden men det får hon berätta om själv, om hon vill.

Tomas Jonsson
  • Tomas Jonsson
  • Kommun­direktör
  • 0640 161 00

Meny