Högtryck för bygglov

Illustration huvudroll

Hos oss i Krokoms kommun har alla medarbetare en huvudroll. Siv bestämde sig för att sadla om och valde att utbilda sig till byggnadsinspektör. Här berättar hon om processen kring bygglov, något som är högaktuellt så här i sommartider.

Som medborgare behöver man kontakt med en byggnadsinspektör i kommunen vid olika samman­hang. Du har kanske gått i tankar om att bygga ett nytt hus och vill göra verklighet av dina husdrömmar. Som spekulant på en fastighet, så kan specifika frågor dyka upp. Vilka åtgärder får man göra eller rättare sagt vilka åtgärder får man inte göra, utan att först söka tillstånd, göra en anmälan eller ansöka om bygglov.

Handlar det om Attefallshus, tillbyggnad av farstukvist eller inglasat uterum? Ska du sätta upp ett plank, staket eller en mur? Oavsett vilken åtgärd du ska göra, så ger vi dig information om vad som gäller för att du som byggherre själv ska kunna göra en bedömning hur du ska agera. Frågor besvarar vi utifrån Plan- och bygglagen samt Boverkets byggregler, författningar, förordningar och riktlinjer. En bedömning görs i varje enskilt fall.

Hänsyn behöver tas till vart den tänkta åtgärden ska göras och hur utformningen ska bli. De tekniska egenskapskraven ska vara uppfyllda, allt för att säkerställa att byggnader och anläggningar blir säkra att vistas och verka i.

Mitt arbete ger daglig kontakt med förväntansfulla medborgare, det i sig ger arbetsglädje. För att ge rätt information och kunna handlägga på rättssäkert sätt, så behöver vi uppdatera oss i nya lagar och riktlinjer från Boverket, Plan- och bygglagen, delar av Miljöbalken, Förvaltningslagen och Kommunal­lagen.

Det är dock du som byggherre som ansvarar för att ta reda på vad som gäller för olika typer av åtgärder. Så ta gärna kontakt med oss innan du börjar. Bygg- och miljöavdelningen har telefontid måndagar klockan 10–12.

Hela bygglovsprocessen, från att ansökan eller anmälan har skickats in, tills att huset står klart är en lång process. I Krokoms kommun så delar vi upp arbetet i olika steg. Du kan alltså få olika handläggare under processen. Inledningsvis sker handläggning inför beslut. Därefter vid behov tekniskt samråd med byggherren och kontrollansvarig person, för att kunna ge ett så kallat startbesked. Sedan behövs eventuellt ett arbetsplatsbesök. Ett startbesked innebär att man får påbörja åtgärden. Slutligen ges slutbesked, som innebär att byggnaden får tas i bruk. Husdrömmen har därmed gått i uppfyllelse!

Hoppas ni har fått en bild av bygglovshandläggarens och byggnadsinspektörens roll. Och till er som funderar på att ändra inriktning i yrkeslivet, vilket jag gjorde, tveka inte!

Porträttbild på en kvinna
  • Siv Pålsson
  • Byggnadsinspektör
  • 0640 16100

Meny