Friluftslaget sprider värme

Illustration huvudroll

Hos oss i Krokoms kommun har alla medarbetare en huvudroll. Jonas viktiga upp­drag är att motverka psykisk ohälsa. Det gör han bland annat genom utbild­ningar och projekt där Friluftslaget har en särskild plats i hans hjärta.

Under min tid i kommunen så har jag haft en ganska stor variation av arbetsuppgifter. De flesta kopplat till Stöd och service verksamheter, som arbetar med olika funktionsvariationer, men även en del upp­gift­er och projekt för socialförvaltningen som helhet. När jag skriver detta så hoppas jag på att vi är i någon slags upphällning av pandemitider, men jag är rädd att vi kommer få stå ut med såväl pande­min som dess följdeffekter ett bra tag framöver. När vaccineringarna går framåt så riktas blickarna mot den ökade psykiska ohälsa som tros komma i pandemins kölvatten. Detta kommer säkerligen påverka oss alla och då inte mist de mest utsatta grupperna i samhället.

En av mina arbetsuppgifter just nu är att vara ledare och sidekick till Simon Jaktlund i Stöd och service friluftsprojekt. Tack vare Agneta Östlund, Anna Berkestedt Jonsson och Monica Frediksson så får jag spendera varje tisdag med Simon och ett fantastiskt gäng individer som tillsammans utgör ”Friluftslaget”. Tillsammans utforskar vi glädjen och enkelheten i att vistas och umgås ute i naturen. Varje tisdag vaknar jag med spänd förväntan över att få prova nya utomhusaktiviteter, allt från att göra snöänglar och köra stafett i snön till att tillsammans bygga upp en liten tältby eller lära oss gå på slackline. Förutom att det är väldigt roligt att vara med i ett sådant här projekt så tycker jag mig redan se positiva effekter i form av samhörighet, glädje och gemenskap bland deltagarna.

Att bidra till att öka välbefinnande och förhoppningsvis motverka psykisk ohälsa går också i linje med några av mina andra uppdrag. I mitt jobb samordnar jag nämligen utbildning inom MHFA (Första Hjälpen till Psykisk Hälsa), Våga fråga och Durewall. MHFA och Våga fråga syftar till att öka kunskapen kring psykisk ohälsa och självmord. Förhoppningen är att öka kunskapen och sticka hål på många av de myter som finns, framför allt att se till att vi vågar fråga och vågar prata. Durewall syftar till att förebygga och bemöta hotfulla och våldsamma situationer. Med kunskap och förberedelser är förhoppningen att kunna undvika dessa utmanande situationer och att på ett lågaffektivt och bra sätt kunna avvärja när situationerna väl uppstår.

Min förhoppning är att vi tillsammans kan hjälpas åt med att skapa bättre förutsättningar för en god hälsa och på så sätt bidra till Krokoms kommuns slogan: Vi gör plats för växtkraft!

  • Jonas Milton
  • Enhetschef
  • Stöd och service
  • 0640 168 26

Meny