En investering i framtiden

Illustration huvudroll

Hos oss i Krokoms kommun har alla medarbetare en huvudroll. Ulrika är förskol­lärare och det uppdraget handlar om att investera i framtiden. Här berättar hon om det spännande mötet med alla nyfikna och kluriga barn.

Jag arbetar med att investera i framtiden. Ett mycket betydelsefullt och viktigt jobb. Jag arbetar med de yngsta barnens lärande. Det skriver författaren Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson i en av hennes böcker om lärande i förskolan och det är precis så det är.

Sedan 2007 har jag haft förmånen att få arbeta i förskolan och möta nyfikna, kluriga, vetgiriga och fantastiska barn, där varje dag är ett äventyr. Man vet aldrig vart man hamnar. Kanske i djungeln med farliga tigrar, på safari på Afrikas slätter eller på ett piratskepp sökandes efter en förlorad skatt? Genom ett barns fantasi finns inga gränser för tid och rum.

Varje höst genomför vi någonting vi kallar för inventeringsfasen där vi tillsammans med barn och vårdnadshavare fokuserar på att se varje barns intressen, styrkor och behov. Detta utgör sedan grunden för hur vi planerar teman och undervisning under året. På Landöns förskola där jag arbetar, utmynnade detta i ett bokprojekt, där vi sett stor utveckling gällande barnens läslust och ordförråd! Genom teknikens under fick vi till ett författarsamtal med författaren till de böcker vi arbetade med, trots att hon satt i England och vi i Offerdal!

Jag har de senaste åren arbetat som pedagogisk utvecklare i kommunen, ett oerhört stimulerande uppdrag. Som pedagogisk utvecklare är mitt mål att alla barn ska få vistas i en förskola som skapar bästa möjliga förutsättningar för barns utveckling och lärande. I min roll som pedagogisk utvecklare arbetar jag nära rektor och specialpedagog, och tillsammans med pedagogerna på förskolorna så driver vi utvecklingen framåt. Det handlar bland annat om att utveckla lärmiljöer, undervisning, planering och systematiskt kvalitetsarbete. Jag vill passa på att lyfta och hylla alla fantastiska pedagoger ute på förskolorna, som med nyfikenhet, vilja och mod tar till sig ny kunskap och omsätter det i praktiken.

För cirka två och ett halvt år sedan blev några förskolor och skolor i kommunen utvalda att delta i en utvecklingsprocess initierad av Skolverket, med Mittuniversitet som undervisande lärosäte. Den här processen för förskolorna har jag fått följa på nära håll, då jag haft ynnesten att vara med och planera, genomföra och utvärdera insatser som gjorts, och möta alla pedagoger som deltar i processen. Vilken fantastisk resa som gjorts på dessa förskolor under de senaste åren!

Som sagt, vi investerar i framtiden. Världens viktigaste jobb!

Porträttbild på en kvinna
  • Ulrika Wessel
  • Pedagogisk utvecklare
  • 0640 16100

Meny