Framtiden startar nu

Bild på kommundirektör Jonas Törngren

När pandemin sakta avklingar och vi förhoppningsvis får gå tillbaka till mer normala umgängesformer börjar man våga se framåt igen. Planera lite mer långsiktigt och fundera över vad framtiden för med sig.

Hur ser det ut om tio, femton eller tjugo år i Krokoms kommun? Hur har våra 193 byar klarat sig och hur mår företag och människor i vår kommun?

SCB kom i dagarna med en ganska dyster befolkningsprognos för Jämtlands län. De spår att vi kommer att minska i antal personer och att den trend som varit kommer att fortsätta, det vill säga att norrlandslänen minskar i befolkning och Stockholm ökar mest. Jag är inte alls lika pessimistisk. Jag tycker mig se ett stort intresse för att komma ifrån de större städerna och att livskvalitet går före mycket annat. De nya arbetssätten som utvecklats har också gjort det möjligt att arbeta från olika ställen i landet.

I Krokoms kommun har vi ökat i antal individer betydligt mer än vad vi själva har förutspått, trots en viss optimism i våra prognoser. Vecka 22 var vi uppe i 15193 invånare och det var inte länge sedan vi klöv 15000-sträcket. Det byggs och planeras för fullt och förfrågningar från både individer och företag strömmar in. Det gör att jag känner stor tillförsikt för fortsatt ökning.

I Krokoms kommun har vi ökat i antal individer
betydligt mer än vad vi själva har förutspått

Infrastrukturen är dock fortsatt viktig. Utan bra vägar och bredband fullt utbyggt, utan tåg och flyg som fungerar får vi svårt att hävda oss. Här är Trafikverket en viktig part som vi måste jobba tätare med. Staten måste alltså ta sitt ansvar för att det ska fungera i hela Sverige.

Andra delar att tänka på är idrottsanläggningar, fritidsmöjligheter, friluftsaktiviteter, skolor och förskolor, boenden för våra äldre och dem med funktionsvariationer. Det är kommunens frågor. En växande kommun för med sig möjligheter men också ansvar. Ansvar att bevara den fina miljön i förändringen genom att planera för ett samhälle som fortsatt är attraktivt så att människor både vill bo, leva och utvecklas där.

I det här arbetet vill vi även bjuda in dig som bor här. Bjuda in på riktigt, alltså. Vi börjar med Nälden där vi kommer ha dialogmöten där du har möjlighet att påverka hur skolgården på den nya skolan ska utformas och hur utemiljön kan förbättras för att skapa en ännu mer välkomnande by. Håll utkik på hemsidan för mer information när det gäller medborgardialog i Nälden.

Just nu är det väldigt mycket på gång i Krokoms kommun och vi driver utvecklingen framåt här och nu. Det känns riktigt fint, för det är framtiden.

Porträttbild på en man, Jonas Törngren
  • Jonas Törn­gren
  • Kommun­direktör
  • 0640 161 00

Meny