Kraften finns i byarna

Karin Jonsson i arbetsrummet

193 byar där livet växer. Jag gillar det verkligen! Vårt nya platsvarumärke tar sitt avstamp i kommunens alla byar och det är precis det som är det unika hos oss.

Att det finns så många levande byar runt om i kommunen där medborgarna verkligen driver på utvecklingen. Det faktum att Krokoms kommun, som en inlandskommun i norrland, faktiskt växer tror jag har sin förklaring i just det här. Därför är det så bra att det är just byarna som är navet i vårt platsvarumärke.

Kommunens målsättning om att växa till minst 16000 invånare år 2030 är viktig. Platsvarumärket är ett sätt att hjälpa till att lyfta fram kommunen så att den hamnar i blickfånget för dem som funderar på att flytta ut från storstäderna. Det är en tydlig trend just nu och vi vill förstås haka på den. Om vi blir fler som bor runt om i vår fina kommun ökar också möjligheterna att upprätthålla den kommunala servicen. Att det finns någonstans att bo för våra nya medborgare är avgörande och jag är jätteglad över att det är så mycket på gång. Det är ett ökat intresse att bygga nya bostäder, tomter säljs och nya villor byggs och vårt eget bostadsbolag och andra privata företag bygger hyres- och bostadsrätter. Och det är inte bara i de södra delarna det byggs. Kanske kan Kaxåsprojektet smitta av sig i form av andra typer av projekt som stimulerar till inflyttning i våra byar.

Det finns så många levande byar runt om i kommunen
där medborgarna verkligen driver på utvecklingen

Att du som bor här har ett bra liv är viktigt för oss. Just nu pågår flera intressanta projekt där hälsan står i fokus, såväl för unga som för gamla. Krokoms kommun är en av sex kommuner i Sverige som deltar i Generation Peps utvecklingsarbete för barn och ungas hälsa. Barnen är vår framtid och att kunna bidra till att främja fysisk aktivitet och goda kostvanor känns väldigt angeläget. Även för våra gamla är rörelse viktigt för att kunna leva ett aktivt och hälsosamt liv. Vi har avsatt 3 miljoner kronor för att på olika sätt bidra till en friskare äldre befolkning.

Det är mycket på gång just nu. Vi satsar på upprustning av skollokaler på flera platser och pla­nerar för att bygga ut idrottsanläggningar. Nälden är en ort där det just nu pågår en genera­tionsväxling och där många unga barnfamiljer önskar bosätta sig. Här ska en ny skola byggas, hållplats Nälden kommer underlätta pendling och det finns många tomter till salu där nya bostäder kan byggas. Vi kommer bjuda in till medborgardialog senare i vår. Att lyssna till medborgarnas tankar och idéer om sin plats är viktigt. Vi har tagit fram en ny modell för medborgardialog i syfte att de ska ge ännu bättre möjligheter att påverka.

Till sist vill jag påminna om att platsvarumärket inte är kommunens, det är allas. Jag hoppas att föreningar, företag och du som bor här hjälper till att stärka bilden av Krokoms kommun.

Porträttbild på Karin Jonsson, C
  • Karin Jon­sson, C
  • Kommunstyrelsens andre vice ordförande
  • 0640 161 00

Meny