Mitt Krokom

Karin Jonsson i arbetsrummet

Så här dagarna innan jul vill jag rikta ett stort tack och den varmaste julkramen till alla er som under lång tid och med stort ansvarstagande hjälpt till att hålla samhället igång, trots Covid-19. Ni finns inom förskola, skola och omsorg, ni håller föreningslivet igång, ni driver företag, ni stöttar våra äldre i vardagen och ni gör massor med annat bra. Det värmer i hjärtat och ger hopp för framtiden.

Det verkar som att pandemin kommer att fortsätta in i det nya året och då gäller det att hålla i och hålla ut. Från kommunens sida vill vi stötta på de sätt vi kan. Nyligen beslutade vi ge kommunens föreningar ett extra bidrag på 1,5 miljoner kronor. Det finns en stark och fin tradition av föreningsliv i kommunen och den ska vi understödja så att de kan fortsätta med aktiviteter nästa år igen.

Om vi blickar bortom pandemin och alla de svårigheter som följer av den så finns det också mycket att glädjas över i vår kommun. Det byggs bostäder i hög takt och människor från hela landet vill flytta till vår kommun. Människor tenderar att i allt högre grad uppskatta naturen och en rik fritid, något som det finns gott om i vår kommun. Vår skola har återigen utsetts till länets bästa skolkommun och vi satsar stort på nya lokaler för förskola och skola i Nälden, Hotagsbygden, Rödön, Ås och Krokom.

Om vi blickar bortom pandemin och alla de svårigheter
som följer av den så finns det också mycket att glädjas
över i vår kommun.

När det gäller företagande och arbete så vet jag att det är utmanande för många men det finns samtidigt tecken som visar att företagen i Krokoms kommun klarat sig något bättre än i många andra kommuner. Arbetslösheten är fortfarande låg i jämförelse med både länet och riket. Ett starkt näringsliv är helt nödvändigt för att kommunen ska kunna fortsätta utvecklas. Vi har beslutat oss för
att vi vill bli en ännu bättre företagskommun. Företagen ska uppleva oss som serviceinriktade och stödjande och vi kommer att ta alla de steg som krävs för att vi ska komma dit.

En rejäl satsning på äldres hälsa kommer att genomföras under 2021 och 2022. Våra äldre har haft ett utmanande år och nu känns det bra att kunna erbjuda många olika insatser så att fler kan behålla hälsan långt upp i åren.

Under 2020 har vi även tagit viktiga steg mot en bättre tillvaro för de kommuninvånare som har extra behov. I höstas invigdes ett LSS-boende i Nälden och ett Särskilt boende för äldre kommer att byggas i centrala Krokom, med inflyttning våren 2023. I Föllinge och Alsen kommer man att kunna flytta in i trygghetsboenden för äldre redan under nästa år.

Om nu 2020 varit ett utmanande år i många avseenden så ser jag med tillförsikt fram emot 2021. Det ska bli spännande att följa den utveckling som pågår runt om i kommunen.

Porträttbild på Karin Jonsson, C
  • Karin Jon­sson, C
  • Kommunstyrelsens andre vice ordförande
  • 0640 161 00

Meny