Mitt hjärta klappar för LSS

Illustration huvudroll

Hos oss i Krokoms kommun har alla medarbetare en huvudroll. Malin är verksamhetschef för Stöd och service. Här berättar hon om resan mot världens bästa liv och boende för dem som verksamheten ansvarar för.

För tre år sedan påbörjade LSS i Krokom en resa mot att förbättra levnadsvillkoren för dem vi är till för. En resa jag fick förmånen att leda tillsammans med en kreativ ledningsgrupp och många engagerade medarbetare. Dessa tre år har sannerligen varit händelserika och till bredden fulla av utmaningar. Otaliga timmar har lagts på att lyssna in behov från anhöriga, brukare, brukar­orga­nisa­tioner, chefer, IVO, medarbetare och chefer. Brister har identifierats. Problem har stötts och blötts i vår ledningsgrupp. Vi har delat framgång och motgång. Arbetet har stundtals präglats av meningsskiljaktigheter och motstånd. Att driva förändring är aldrig enkelt.

Som chef kliver du aldrig ur ditt ansvar för verksamheten. Jag har sprungit otaliga mil på fjället och funderat över utmaningar, pengar som inte räcker till och hur de skall hanteras. Tankar, inspel och brister har omsatts till beslut och åtgärder. Men efter tre år kan jag stolt berätta att målgruppen med funktionsvariationer faktiskt numera har ett ökat inflytande i Krokoms kommun. De har integrerats i medborgardialoger och är med i beslutsprocessen om Krokoms planbestämmelser. Kommunen frågar systematiskt dem vi är till för, om vad de tycker om det vi gör och LSS försöker möta upp behoven.

För att bättre tillgodose våra brukares möjlighet till goda levnadsvillkor har andelen grupp­bostads­platser ökat med tio procent (sju platser) från 2018. Vi har byggt två nya moderna gruppbostäder och satsat stort på våra medarbetares kompetens i form av en basutbildning, utbildning i lågaffektivt bemötande och grundläggande utbildning inom alternativ kommunikation. Ett brukar- och anhörig­råd har startats upp.

I vår dagliga verksamhet har sex av våra brukare påbörjat lönebidrag eller utvecklingsanställning utanför den dagliga verksamheten. En möjlighet som inte inträffat på många år inom LSS i Krokom. I den nationella brukarundersökningen 2019 skattade våra brukare att de trivdes bäst i konkurrens mellan länets alla kommuner. Ett arbete som möjliggjorts av engagerade boendehandledare och personliga assistenter och chefer. LSS har bara börjat sin resa mot att eftersträva visionen om världens bästa liv och boende.

Mjuk, stolt och tacksam kan jag konstatera att jag som chef verkligen fått bidra till att göra skillnad för dem vi är tillför. Jag går vidare mot nya utmaningar i yrkeslivet, men en del av mitt hjärta kommer alltid slå för LSS i Krokom.

Meny