En hållbar skoteråkning

Illustration för arbetsgivarvarumärket

Hos oss i Krokoms kommun har alla medarbetare en huvudroll. Mattias är snöskotersamordnare och hans uppgift är att ta fram ett regelverk för en hållbar skoteråkning i Krokoms kommun.

Jag har jobbat med snöskoter på ett eller annat vis sedan 1996, där har jag under åren jobbat dels inom återförsäljarled, generalagent men även varit med och arrangerat både tävlingar och event. Under denna period har jag även lagt mycket tid ideellt inom skoterklubbar och dess utveckling. Med denna bakgrund i ryggen känner jag mig trygg i mitt uppdrag och ser positivt på att vi tillsammans skapar en hållbar skoteråkning inom Krokoms kommun.

Ett ökat intresse för skoteråkning, och snabb utveckling av lössnöskotrar för friåkning, i kombination med en terrängkörningslag från 1975. Det är grunden för det arbete vi nu inlett, med målet att skapa en tydlighet kring skoteråkning och ge förutsättningar för en åkning som fungerar för alla inblandade.

Problemen vi har idag är att delar av körningen tyvärr sker på ett sätt som inte är okej, och att det samtidigt finns en stor otydlighet i dagens regelverk.

För att få klarhet i vad som gäller planerar Krokoms kommun nu att skapa ett eget regleringsområde, anpassat utifrån lokala förutsättningar och möjligheter. Arbetet, som började i april 2020, har hittills till stor del handlat om att höra alla parter.

Vi har träffat allt ifrån jurister och markägare till skoteråkare och näringsidkare. Det har varit varierade känslor i frågan, men vi har tillsammans kommit framåt och hittat en samsyn i vart vi vill. Något som känns väldigt lovande när vi nu bildar en arbetsgrupp och jobbar vidare med att göra verklighet av våra idéer.

Arbetsgruppen, som består av bland annat markägare, politiker, näringsidkare samt representanter från berörda samebyar och skoterklubbar, har i uppdrag att hitta ramarna för hur ett möjligt regleringsområde ska se ut. Vilka områden som ska beröras, hur driften ska se ut och hur det ska fungera i praktiken.

Till vår hjälp har vi god kontakt med andra destinationer där liknande arbete har gjorts, men en exakt kopia av deras olika lösningar är inte aktuellt.

Det är viktigt att hitta en lösning som passar det område vi lever och verkar i. För oss kanske det blir enbart ledåkning i vissa områden, medan vi kan öppna upp för friåkning på andra ställen. Det kan även komma att bli högre avgifter på vissa platser, medan andra delar av kommunen inte berörs alls.

Porträttbild på en man med glasögon
  • Mattias Lönn
  • Snöskotersamordnare
  • 0640 161 00

Meny