Det nya normala

Bild på kommundirektör Jonas Törngren

Hur skapar man en arbetsmiljö som fungerar med familj och hundar runt omkring sig? Hur bedriver en arbetsgivare systematiskt arbetsmiljöarbete i medarbetarnas hem? Hur skapar man rimliga mötesformer med pauser, diskussioner och möjlig­het att avläsa kroppsspråk när dataskärmen är redskapet och mötes­deltagarna sitter vitt utspridda? Och inte minst; hur kan man långsiktigt fungera som chef och ledare när man träffar medarbetarna ytterst sällan?

Ja, dessa frågeställningar blir mer och mer aktuella i takt med att pandemin fortsätter. Det nya normala tenderar, för en del, att bli hemmakontor och digitala möten. Hur hanterar man det då, hur leder man? Svaren är nog många.

En intressant aspekt av nära ledarskap på distans gav Robert Karjel som föreläste på vårt digitala ledarforum för några veckor sedan. Robert är utbildad stridspilot och har bland annat jobbat med att skydda mattransporter från pirater i Adenviken utanför Somalias kust. Han menade att förmågan att ge mandat till dem som var närmast insatsen utifrån en gemensam bild, ett gemensamt löfte, var nyckeln. Mandat att fatta beslut utifrån vad som var nödvändigt för att lösa uppgiften. De som är närmast har nämligen ett helt annat perspektiv än de som sitter en bit ifrån (oftast ledningen). Det nära perspektivet är avgörande för att nå framgång eftersom det bäst speglar vad som måste göras.

Vad har det med kommunens verksamhet att göra? Vi skyddar ju ingen från pirater och flyger inga helikoptrar.

Vad har det med kommunens verksamhet att göra? Vi skyddar ju ingen från pirater och flyger inga helikoptrar. Det är sant, det gör vi inte, men trots det speglar ovanstående väldigt väl hur en kommunorganisation med stora geografiska utmaningar kan arbeta.

Kommunen kan utifrån ett mer övergripande perspektiv, tillsammans med medborgare, företag och organisationer skapa den gemensamma bilden, löftet för hur samhället ska vara och utvecklas. De som är närmast och har kunskap om den faktiska situationen måste därefter ges mandat och resurser att lösa uppgiften. Det sammantaget ger en utveckling som fungerar i realiteten utan att ge avkall på helheten.

Det här året har varit tufft på många sätt, men jag tror att det faktum att vi har tvingats ställa om vårt sätt att jobba har medfört nya lärdomar.

Men det gör sig inte själv. Några viktiga delar måste vara på plats. Vi behöver ha förmågan och viljan att skapa gemensamma bilder i stället för att komma med direktiv. Vi behöver ha förmågan och viljan att lita på andra i stället för att styra i detalj. Vi behöver ha förmågan och viljan att fråga och lyssna i stället för att tala om. Det här året har varit tufft på många sätt, men jag tror att det faktum att vi har tvingats ställa om vårt sätt att jobba har medfört nya lärdomar. Vi har nått en bit på väg även om vi har mer att lära.

Med detta vill jag önska er alla en god jul och ett gott nytt år och låt oss alla jobba för att helgerna och framtiden ska bli så coronafri som möjligt.

Tomas Jonsson
  • Tomas Jonsson
  • Kommun­direktör
  • 0640 161 00

Meny