Anna är mentor på heltid

Illustration huvudroll

Hos oss i Krokoms kommun har alla medarbetare en huvudroll. Anna har en nyckelroll på skolan i Föllinge. Genom att stötta, lyssna och ibland även vara deras röst är hon en viktig del i elevernas utveckling.

Heltidsmentor. Ett ord som nämns i skolsammanhang allt oftare och sedan ett och ett halvt år är jag den första heltidsmentorn i Krokoms kommun. Men vad gör en sådan på jobbet en vanlig dag egentligen?

Att vara mentor (eller handledare som det ofta kallas) är ju inget nytt. Det har ingått i skolans uppdrag jämt och är en uppgift som lärare normalt sett får axla. Mentorskapet ska vara en del i det arbete som gör att alla elever känner sig sedda, hörda och stöttade i skolan.

Min roll som heltidsmentor är inriktad mot eleverna i årskurs 7–9 på Cederbergskolan i Föllinge, där jag började hösten 2019. Rekryteringen var en del i ett medvetet utvecklingsarbete på skolan inriktat på att öka elevernas skolanknytning.

Förenklat så kan man säga att mitt jobb går ut på att eleverna ska trivas, lyckas och känna sig delaktiga i sin skola. Att stötta när jag ser att de är nere, lyssna när de har funderingar, samla och föra vidare när det är saker de tycker, se deras behov när det är svårt och boosta när det går bra. Jag ska höra, förstå, tolka och sedan förstärka deras röst på rätt ställe. Hos rektor, hos lärare, i utvecklingssamtal eller i elevhälsoteamet som jag också är en del av.

Med en lärarbakgrund i botten har jag tagit vägen via terapeututbildning till familjebehandling inom öppenvården på socialtjänsten och att ha samtal med barn som upplevt våld i nära relation på Centrum mot våld.

Men nu är jag tillbaka ”hemma” i skolan och det känns lite som att cirkeln är sluten. Jag har hämtat in erfarenheter och kompetens genom utbildning och genom att i jobbet möta barn och familjer i alla möjliga situationer i livet och det har blivit tydligt att allt eleven är och allt hen har runt sig i livet är avgörande för möjligheten att utvecklas. Alla vi vuxna är superviktiga och där kommer min roll i skolan in.

Jag har en typisk ”spindeln-i-nätet-roll” och jobbar mycket i samtal med elever, vårdnadshavare, lärare, elevhälsoteam, andra myndigheter och ytterligare fler för att se till att alla vi vuxna som finns runt eleverna gör allt vi kan tillsammans för att det ska bli så bra som möjligt – hela dagen, varje dag.

Kan vi öka elevers trivsel och välbefinnande så ökar vi deras möjligheter att nå så långt de kan, både som personer och i sin kunskapsutveckling. Att vara heltidsmentor är ett otroligt roligt, svårt, stimulerande och utmanande jobb och jag skulle inte byta det mot något.

Porträtt av en kvinna
  • Anna Hallberg
  • Heltidsmentor
  • 0640 161 00

Meny