Ur mörker föds ljus

Bild på kommundirektör Jonas Törngren

Sedan mars månad har vardagen dominerats av Corona, Covid-19 och pandemi. Vi har drabbats i olika grad och några av er har drabbats av personliga tragedier. Det kan röra sig om nära och kära som har gått bort, förlorade arbeten eller ett företag som tvingats i konkurs. Klart är att ingen lämnats oberörd. Samhället som vi känner det skakar.

När man tittar i backspegeln ser man ändå hur väl ett samhälle kan ta sig an en gemensam ”fiende”. När målet är tydligt och enigheten är stor kan man åstadkomma storverk. Detta gäller självklart inte bara när det finns ett yttre hot. Det gäller i lika hög grad utveckling av byar och städer, organisationer och arbetssätt. Har vi samma målbild, stort engagemang och lägger in gemensamma resurser finns det egentligen inga riktiga fallgropar, bara mindre tjälskott på vägen fram.

När målet är tydligt och enigheten är stor
kan man åstadkomma storverk.

Därför är vi nu mitt i dialoger med byalag i olika kommundelar, unga, äldre, nyinflyttade, företagare mfl. Hur vill ni att just era guldklimpar ska utvecklas? Vad är det som är det unika med den ort ni bor i och vad behövs för att locka dit fler? Vill ni bli fler? Vad är livskvalitet och hur kan man försörja sig? Ja frågorna är många och svaren skiftar men bilder växer fram tydligare och tydligare av vad som är unikt för våra olika kommundelar. Det ska vi använda när vi marknadsför vår kommun, när vi gör planer och när vi bygger olika strukturer. Det är ju just det som är själen i Krokoms kommun. De olika kommundelarnas unika egenskaper.

Pandemins effekter ger också en ny syn på stad och land, enligt mig. Man har i betydligt högre grad förstått att staden inte behöver vara den plats man bor och arbetar i. Det finns värden på landsbygden som tidigare varit underskattade såsom närhet till naturen, självförsörjning, miljöaspekter, barns uppväxtmiljö och inte minst själslig frid och minskad stress. Det har också blivit tydligt att avstånd inte alltid är ett hinder för att försörja sig. Fler och fler arbetsplatser erbjuder möjlighet till distansarbete.

Det har också blivit tydligt att avstånd
inte alltid är ett hinder för att försörja sig.

Krokoms kommun har också i dagarna blivit del av ett stort europeiskt projekt (D-rural) som handlar om att utveckla digitala tjänster i glesbygd, allt från hälso- och sjukvård till nya produkter inom servicebranscher, produktion och turism. Egentligen finns inga direkta gränser för vad som kan innefattas i projektet, det viktiga är att det ger ökad livskvalitet och möjlighet att bo, arbeta och driva företag i glesbygd. Finansiering via EU-medel. Riktigt spännande.

Utvecklingen av nya arbetssätt och digitalisering, synen på stad och land och inte minst respekten för de yrkesgrupper som bär upp välfärden har fått en ordentlig skjuts av pandemin. Detta sammantaget gör att det ser ljust ut för Krokoms kommun även om vi inte är fri från Corona ännu. Vi måste vara fortsatt försiktiga och hålla ut och framför allt tänka på varandra.

Tomas Jonsson
  • Tomas Jonsson
  • Kommun­direktör
  • 0640 161 00

Meny