Hur mår du?

Karin Jonsson i arbetsrummet

Vilken sommar det varit. Jag skulle vilja träffa er alla och ställa mängder av frågor. Hur mår ni, först och främst? Vad har ni gjort, hur har ni drabbats av pandemin och vad kan vi kollektivt lära oss av våra gemensamma erfaren­heter sedan Covid-19 trängde sig in i vår vardag?

Det har varit synnerligen svåra och märkliga tider, där vi med ena handen försökt greppa floder av direktiv och med den andra pysslat om nära och kära, och oss själva.

Jag ser fram emot era svar, för träffas vill jag göra oavsett i vilken form det sker.

Några svar har vi redan, och det är att kriser för människor närmare varandra, även om det i vissa fall fått ske på några meters avstånd.Jag är så stolt över att bo i Krokoms kommun, där vi tydligt ser att många små sammanhang bildar en stor kraft. Jag får rapporter om att kommunens invånare exempelvis stöttat lokala företag som sällan förr, och att kreativa krafter sett till att både invånare och besökare kunnat aktivera sig trots restriktioner.

Applåder till er, och ett stort tack!

Under hösten vill vi kroka arm med er medborgare

Även om vardagen fortfarande inte är sig lik, så tuffar uppdragen på för både oss politiker och tjänstemän i kommunen. Och liksom ni medborgare måste vi politiker samarbeta över både partigränser och verksamhetsområden när det krisar, alltså sätta era behov först. Precis detta upplever jag att vi gör just nu i Krokom.

Under hösten vill vi kroka arm med er medborgare, både för att prata om utvecklingsfrågor och för att informera er om flera spännande beslut som vi gemensamt tagit.

Budgeten för kommande år är utmanandeAlldeles nyligen har vi exempelvis beslutat att satsa på nya skollokaler i Nälden, Hotagen och på Rödön, utökad VA-infrastruktur mellan Krokom och Ås och ny idrottshall i Änge, så snart vattenfrågan är löst. Budgeten för kommande år är utmanande och det ska vi möta med en blandning av besparingar, ny teknik och nya arbetssätt. Tillsammans jobbar vi för en bra kommun, med hög servicegrad.

Som sagt, hoppas vi hörs mer framöver, antingen fysiskt eller digitalt. Omtanke på avstånd värmer också.

Porträttbild på Karin Jonsson, C
  • Karin Jon­sson, C
  • Kommunstyrelsens andre vice ordförande
  • 0640 161 00

Meny