Att vara MAS i coronatider

Illustration huvudroll

Hos oss i Krokoms kommun har alla medarbetare en huvudroll. Helena är medi­cinskt ansvarig sjuksköterska. I mars ändrades förutsättningarna för hennes jobb ganska radikalt när det första fallet av covid-19 kom i vårt län.

Jag har varit sjuksköterska i snart tjugo år och distriktssköterska i 13 år. Jag har verkligen alltid älskat mötet med patienter och anhöriga genom hela min karriär. De senaste sex åren har jag arbetat som MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) inom Krokoms kommun. Under mina år som MAS har jag, när tid funnits, även arbetat som distriktssköterska, minst sex veckor per år men ofta mer än så. Jag tycker att det är viktigt att arbeta som distriktssköterska ibland för att se hur verksamheterna fun­gerar och för att få en bra bild av den vård vi bedriver. MAS är en lagstadgad roll som alla kommuner i landet ska ha. I mitt arbete som MAS har jag ett övergripande ansvar för att våra patienter får en god och säker vård.

I början av mars i år fick Jämtlands län sitt första konstaterade fall av Covid-19 och mitt arbete blev helt och hållet inriktat på pandemin och hur vi skulle kunna skydda våra äldre och sköraste från smittan. Inom kommunerna bedriver vi cirka 25 procent av all hälso- och sjukvård i landet, vi tar hand om de mest sköra och sjuka patienterna.

De senaste månaderna har jag suttit i många möten varje dag med allt från politiker, kommun­direk­törer, läkare, enhetschefer och centrala funktioner inom Region Jämtland/Härjedalen. Väldigt mycket av min arbetstid har jag även arbetat med personlig rådgivning för enskilda enhetschefer och med­arbetare för att hantera allt från läkemedel för vård i livets slut till hygien- och prov­tagnings­rutiner. Många nya rutiner är upprättade. Alla gör vi vårt yttersta för att hantera Coronakrisen och skydda våra patienter.

Alla våra medarbetare har exempelvis genomfört utbildning i basala hygienrutiner vilket är grunden till att hantera alla former av smitta. Jag är så stolt över alla våra medarbetare inom vård och omsorg och jag hoppas att alla ser värdet av allt arbete som görs varje dag året runt 24/7 inom landets alla kommuner.

Vi ska ta oss igenom denna pandemi och jag hoppas att alla ser värdet i att alla behövs och att utbildning och kunskap är viktigt. Det är vi tillsammans som ser till att alla som behöver det får den bästa vården och omsorgen. Kom ihåg! Håll avstånd. Stanna hemma om du är sjuk. Tvätta händerna. Alla kriser har ett slut.

Ta hand om er.

  • Veronica Molander
  • Medicinskt ansvarig sjuksköterska
  • 0640 161 00

Meny