Det självklara valet

Karin Jonsson i arbetsrummet

Jag vill vara med och bidra till utvecklingen i Krokoms kommun och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande ger förstås en fantastisk möjlighet till det. Jag har fått förmånen att få leda en kommun som växer och som har resurser att växa ännu mer.

Vårt geografiska läge ger oss stora fördelar och det bor enga­gerade människor med mycket energi runt om i vår kommun. Vi har en väl fun­gerande organisation och ett bra politiskt klimat. Jag ser verkligen fram emot att få fortsätta driva kommunen framåt.

Jag vill vara med och bidra till utvecklingen i Krokoms kommun och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande ger förstås en fantastisk möjlighet till det. Jag har fått förmånen att få leda en kommun som växer och som har resurser att växa ännu mer. Vårt geografiska läge ger oss stora fördelar och det bor engagerade människor med mycket energi runt om i vår kommun. Vi har en väl fungerande organisation och ett bra politiskt klimat. Jag ser verkligen fram emot att få fortsätta driva kommunen framåt.

Varje år har kommunen en verksamhetskonferens i februari där politiker och tjänstemän tillsam­mans diskuterar utveckling och utmaningar inför kommande år. Klart är att det finns ganska stora utmaningar när det gäller det ekonomiska läget och som jag ser det finns det två vägval. Antingen gör vi ingenting och hoppas att vi ändå kommer kunna hantera det vi står inför eller så jobbar vi för att Krokoms kommun ska vara det självklara valet för människor att vilja bosätta sig i. Vi har valt det senare spåret och jag är övertygad om att det är rätt väg att gå.

Ett problem som jag ofta stöter på när jag är ute i kommunen och träffar människor är bristen på bostäder. Om vi ska kunna locka fler människor att bosätta sig här behöver det såklart finnas bo­städer. Initiativet i Kaxås är fantastiskt och det visar att det finns ett stort engagemang i vår kom­mun. Det finns även fler orter i kommunen där liknande initiativ växer fram och behöver nu hitta smidiga sätt att möta upp i en nära dialog med kommuninvånarna för att kunna gå i takt. Det finns planer på ungefär femhundra nya bostäder under den kommande tioårsperioden och här gäller det att försöka få igång en process även i de glesare delarna av kommunen. I det här arbetet behöver vi kroka arm med externa aktörer.

Krokoms kommun siktar på att växa och det handlar självklart om att hela kommunen ska växa.Dialogen är viktig. Vi kommer bjuda in till samtal senare i vår, det är viktigt att vi fortsätter det vi påbörjade i höstas. Men en fråga jag bär med mig är hur vi når barnen och unga vuxna? Vi måste tänka annorlunda för att nå även de grupperna, jag tror inte att enbart traditionella möten av den typ vi hade i höstas är rätt väg.

Näringslivet är en viktig motor för en växande kommun och de gröna näringarna ligger mig extra varmt om hjärtat. Vi är överens politiskt om att vi ska vara en kommun i framkant när det gäller ett hållbart samhälle. Krokom är redan idag en företagstät kommun och vi har många företag inom de gröna näringarna men vi vill nå ännu längre. Just nu är vi precis i början av det här arbetet och det är något jag kommer återkomma till längre fram.

Krokoms kommun siktar på att växa och det handlar självklart om att hela kommunen ska växa. Vår kommun är stor till ytan och nu gäller det att lyfta varje del för att driva utvecklingen vidare. Det här arbetet kommer vi att göra tillsammans med er som bor och verkar i kommunen. Tillsammans ser vi till att Krokoms kommun är det självklara valet att bosätta sig i!

Porträttbild på Karin Jonsson, C
  • Karin Jon­sson, C
  • Kommunstyrelsens andre vice ordförande
  • 0640 161 00

Meny