Ingen dag är den andra lik

Illustration huvudroll

Hos oss i Krokoms kommun har alla medarbetare en huvudroll. Markus är hand­läggare och här berättar han om hur det är att arbeta i staben i en slimmad orga­nisation. Det handlar om att hugga i där det behövs, något som ger stor variation på dagarna.

Att beskriva sitt arbete kan för många tänkas relativt simpelt. Lärare, rektor, skolpsykolog, kurator, vaktmästare och så vidare ger för de flesta en tydlig bild om hur vardagen ser ut och vilka frågor arbetet handlar om. Vi vet när vi ska vända oss till dem, och vi kan också ha en uppfattning om vilket svar vi väntas få. Men då och då finns det frågor som vi inte riktigt vet vem vi ska vända oss till för att få svar på. Då kommer samtalen till mig. Jag tillhör alltså den där andra gruppen av tjänstemän.

Att arbeta centralt i en liten förvaltningsstab innebär att vara flexibel i arbetsuppgifter och vara öppen för nya samverkansytor i ett högt tempo, samt att ha möjligheten att vara en länk i andras arbeten. Jag har fått friheten att styra mina arbetsuppgifter utifrån vad jag har sett är viktigt för förvaltningen och kommunen i stort, och jag återfinns därför i många grupper och konstellationer. Så vad jobbar jag egentligen med? Jag brukar beskriva att jag jobbar med ekonomi, systemförvaltning, säkerhet, statistik, arbetsmiljöfrågor, skolpliktsfrågor, ärendehantering, service till medborgare och medarbetare, upphandlingar mm. Det gör att jag aldrig vet vad nästa samtal kan handla om. Så bli inte förvånad om du blir hänvisad till mig när du har frågor. En del kollegor brukar säga att, om man inte vet vem man ska fråga, så fråga Markus.

Administration är onödigt hör vi alla ibland. Det ses som något byråkratiskt vi gärna hade kunnat vara utan. Men utan administration försvinner stammen som trädets grenar växer från. Arbete med korrekta upphandlingar, statsbidragsansökan, fakturahantering, kontroll och drift av till exempel e-tjänster och pedagogiska plattformar, rullar inte på av sig själv. Det krävs att vi som arbetar kan hålla flera bollar i luften samtidigt, för både våra verksamheter och medborgares skull.

Vi på staben är universitetsutbildade inom olika områden, vilket ger en bred kompetens och kan fånga upp frågor på flera sätt. Jag själv har masterutbildning inom samhälls- och beteende­veten­skap. Att se och höra alla är centralt i mitt arbete. Att serva alla med samma förutsättning, oavsett om den jag pratar med är politiker, medarbetare i kommunen, någon från andra myndigheter eller företag eller medborgare i denna eller andra kommuner. Vi hörs säkert i något ärende!

Porträttbild på en man
  • Markus Hagne­stål Belje­strand
  • Hand­läggare/­Ut­redare
  • 0640 161 00

Meny