Du är viktig för oss

Bild på kommundirektör Jonas Törngren

Krokoms kommun har inte kvalat in som en ”avlägset belägen” kommun enligt kommunutredningen, vilken föreslår att en akademiker som bosätter sig i en dylik kommun ska kunna skriva av sitt studielån med tio procent per år. Avlägset från vad, frågar sig vän av ordning?

Jo, avlägset i den bemärkelsen att mer än femtio procent av befolkningen har minst 45 minuters färdväg till en stad med minst 50 000 invånare. Det innebär att en akademiker som bosätter sig i Valsjöbyn inte får skriva av sina lån eftersom Krokoms kommun har en befolkningskoncentration i gränslandet mot Östersund. Blir det lättare för Valsjöbyn, Föllinge och Laxsjö att rekrytera lärare
för att Ås med omnejd är tätbefolkat? Tror inte det.

Nog om detta, det är inte alltid lätt att dra gränser. Krokoms kommun har bestämt sig för att hantera kommunen som minst fem olika kommuner (läs kommundelar) med sina unika egenskaper som gör att man vill leva, bo och utvecklas där.

Då spelar det mindre roll att förutsättningarna skiljer sig mellan Ås och Hotagen.Då kan vi se varje kommundels utvecklingspotential och tillsammans med företagare, föreningar och ortsbefolkning jobba med det. Då spelar det mindre roll att förutsättningarna skiljer sig mellan Ås och Hotagen. Varje kommundel har sina brister och förtjänster.

Om vi dessutom sätter utvecklingen i ett större sammanhang, där det just nu sker en rörelse från stad till land och där Agenda 2030:s mål blir allt mer angelägna och väsentliga, då skjuts Krokoms kommun fram som en alltmer attraktiv plats på jorden att finnas på. Ger vi utrymme och möjlighet så kommer många fler vilja både stanna kvar och flytta hit, oavsett vilken kommundel vi tittar på.

Vi måste bli riktigt bra på att bygga miljöer där människor trivs och vill bo, vi måste sätta färg på hus och torg

Det händer dock inte av sig själv. Det måste till investeringar i infrastruktur (vatten och avlopp, vägar, fiber etc), skolor, förskolor, bostadsområden med mera och det måste göras på ett hållbart sätt, ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Vi måste bli riktigt bra på att bygga miljöer där människor trivs och vill bo, vi måste sätta färg på hus och torg och vi måste skapa platser där människor kan mötas över generationsgränser. Platser där man känner sig trygg och där ensamhet minimeras.

Vi måste skapa möjlighet till aktiv fritid oavsett ålder och vi måste planera så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Ett samhälle där människor trivs och ohälsa förebyggs det är i min mening folkhälsoarbete. Allt detta måste vi göra tillsammans och du är en mycket viktig del i detta.

Tomas Jonsson
  • Tomas Jonsson
  • Kommun­direktör
  • 0640 161 00

Meny