Har admini­stra­tion­en ökat?

Illustration för arbetsgivarvarumärket

Hos oss i Krokoms kommun har alla medarbetare en huvudroll. Sara är kanslichef och här skriver hon om det administrativa arbetet som inte märks förrän det slutar att utföras. Vem ska göra jobbet om vi har färre administratörer?

Vi får ofta höra att den kommunala administrationen har ökat, men har den det? Helt klart är att den administrativa bördan har ökat med nya lagkrav, ökade krav på statistik och återrapport­ering.

När det gäller stödfunktionerna IT och kommunikation så har det blivit fler medarbetare inom de områdena under de senaste tio åren. Utvecklingen går väldigt fort och trycket på IT:s personal har ökat markant med exempelvis datorer till alla skolelever. Vårt arbete med kommunikation ser helt olika ut nu jämfört med för tio år sedan då medarbetare ute i organisationen själva gjorde broschyrer, uppdaterade hemsidan, hanterade annonser mm. Att professionalisera en så viktig funktion har varit grunden i den här förändringen. Dessutom har det tillkommit en del nya kanaler, exempelvis ett intranät för intern information och sociala medier.

En yrkesgrupp där den adminstrativa bördan tydligt ökat är för våra rektorer. Rektorns uppdrag är att vara en pedagogisk ledare, chef för lärarna och övrig personal på skolan. Det är rektor som är ansvarig för elevernas resultat och för att miljön på skolan är trygg. Det finns undersökningar som visar att det pedagogiska ledarskapet inte ens uppgår till tjugo procent av arbetstiden då administrationen tar huvuddelen av rektors vardag.

Även inom andra yrkesgrupper får personalen ägna sig åt sådant som egent­ligen inte ingår i grunduppdraget. Chefer skruvar upp hyllor på äldre­boenden för att man dragit ner på vaktmästartjänster. Förskollärare får ägna en halv arbetsdag åt att ringa in vikarier för att det inte finns någon som hjälper till med bemanningen. Är det rimligt i jakten på att minska den kommunala administrationen?

Vi ser i vår statistik att inom staben har den kommunala administrationen i Krokom varit konstant i förhållande till antalet anställda. Om man sätter antalet medarbetare inom staben i relation till ökningen av andelen medborgare som vi ska stötta, barn och äldre, så har andelen medarbetare inom staben faktiskt minskat.

För att verkligen effektivisera verksamheten, att varje medarbetare ska kunna ägna sig åt rätt saker samt att minska onödig administration kan det vara bäst att låta den skötas av proffs.

Meny