Bokbussen lockade mig hit

Illustration huvudroll

Hos oss i Krokoms kommun har alla medarbetare en huvudroll. Tommy är ny bibliotekschef sedan den 1 oktober och här berättar han om hur den nya bokbussen lockade honom till Krokoms kommun.

Jag är en 58-årig tornedaling och kommer närmast från en 14-årig tjänst som bibliotekschef i Hedemora kommun. Att jag nu har sökt mig till Jämt­land är dels för att vara närmare barnbarnet Hjalmar i Östersund, dels för att söka nya utmaningar. Under mina besök i Jämtland har jag lagt märke till Krokoms kommun med det nya huvudbiblioteket och den nya bokbussen. En kommun som verkade ha en positiv syn på biblioteksutveckling.

Jag har alltid trivts med att arbeta i kommuner av Krokoms karaktär, det vill säga kommuner utanför de stora tätorterna. Dialogen med allmänheten är både lättare, rakare och mer personlig. Efter två månaders tjänst i Krokoms kommun kan jag konstatera att biblioteksverksamheten är av hög kvalité. Medarbetarna är mycket kompetenta och basverksamheten är väl utvecklad och det är mycket som är på gång i verksamheten.

En uppgift som jag fick ta mig an på en gång var revideringen av kommun­ens biblioteksplan som ska omfatta 2020–23. Den lagstadgade biblioteks­planen visar på var utvecklingsbehoven finns under de närmaste fyra åren. Enligt bibliotekslagen har folkbiblioteken ett flertal prioriterade grupper att arbeta mot, bland annat barn och unga, personer med funk­tions­variationer, människor med andra språk än svenska och de nationella minoriteterna. Barn- och utbildningsnämnden ska förhoppnings­vis anta planen i december och därefter ska den fastställas av kommunfullmäktige.

De behov och önskemål som grundskolans pedagoger ställer på Krokoms bibliotek är något som är svårt att tillmötesgå med nuvarande resurser. Till­sammans med skolledning och rektorer hoppas jag och mina medar­bet­are kunna medverka till att skapa bättre förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart samarbete avseende biblioteksservice och läsfrämjande för elever och pedagoger.

När det gäller min personliga sfär läser jag en hel del, författare som jag återkommer till med jämna mellanrum är till exempel Mikael Niemi, Arnaldur Indridasson och Ann Cleeves. Annars är det sommarstugan i Tornedalen och friluftsliv som är mitt stora intresse med skogsvård, vandring, längdskidåkning samt jakt och fiske. Nu väntar jag bara på att min fru ska få ett lärarjobb inom gymnasiet eller vuxenutbildningen i Krokoms närhet.

Tommy Larsson
  • Tommy Larsson
  • Bibliotekschef
  • 0640 161 00

Meny