När det är som bäst...

Bild på kommundirektör Jonas Törngren

Krokoms kommun har startat upp medborgardialoger. Där kan vi mötas och diskutera, informera och ställa frågor. Där ser vi ansikten och människor i stället för titlar och ortsnamn. Där kan nya idéer komma fram och utvecklas. Där skapas också förståelse och respekt för varandras roller och perspektiv.

Vart fjärde år har alla svenska medborgare över 18 år möjlighet att välja sina represen­tanter i riksdag, region och kommun. Det görs via val på olika partier där du också kan kryssa i den person du anser bäst lämpad att driva olika frågor och fatta beslut å dina vägar. Politikerna har i sin tur en tjänstemannaorganisation till sitt förfogande för att besluten ska landa i faktiska åtgärder. Detta får vi aldrig glömma. Det är grunden för vår demokrati – men ibland behövs något mer...

Något som gör att medborgare i samhället känner sig delaktiga och har fortsatt för­troende för sina representanter under hela mandatperioden. Något som säkerställer att de valda representanterna vet mer om hur medborgare, företagare med flera tycker kring olika sakfrågor som berör. Något som hjälper politikerna att fatta bättre beslut än annars. Men också något som innebär att helheten kommer fram, inte bara delfrågor som drivs av intressegrupper.

Där kan nya idéer komma fram och utvecklas. Där skapas också förståelse och respekt för varandras roller och perspektiv.

Därför har Krokoms kommun startat upp medborgardialoger. Där kan vi mötas och diskutera, informera och ställa frågor. Där ser vi ansikten och människor i stället för titlar och ortsnamn. Där kan nya idéer komma fram och utvecklas. Där skapas också förståelse och respekt för varandras roller och perspektiv.

Men inte alla är bekväma i ett stormöte, inte alla vågar eller vill låta sin röst eller åsikt torgföras inför en större publik. Därför innefattar medborgardialogen så mycket mer än mötet i olika lokaler på ett antal orter. Även olika elektroniska medier fungerar. Vill du hellre skriva eller skicka in en bild fungerar det också, det viktiga är att var och en kan förmedla sin syn på hur man vill ha sitt samhälle. Då kan politikerna fatta bra beslut även om man inte kan gå alla till mötes.

Det här är demokrati när det är som bäst.

Medborgardialogerna är fortfarande i sin linda men höstens stora engagemang ger den signal kommunen behöver för att fortsätta och utveckla konceptet. Och för att citera Gunnar Hellström, ordförande i kommunfullmäktige, mitt under en het diskussion på ett av höstens möten; ”det här är demokrati när det är som bäst”.

Med dina, din familjs och dina vänners idéer, förslag och engagemang har Krokoms kommun stora möjligheter att utvecklas till en kommun som gör plats för växtkraft, en kommun som människor och företag aktivt söker sig till och en kommun dit man vill komma tillbaka.

Tomas Jonsson
  • Tomas Jonsson
  • Kommun­direktör
  • 0640 161 00

Meny