Ett tack och farväl

Bild på en kvinna, Malin Bergman

Det här är mitt farväl som kommunstyrelsens ordförande och kommu­nal­råd i Krokoms kommun. Ett stort tack till er alla för möten, samtal och mejl. Tack för att jag har fått ha ert stora förtroende att göra skill­nad i vår fantastiska kommun. Tack också för att jag fått göra er glada, upplysta och ibland även upprörda. Ja allt det där som hör till ett förtroendeuppdrag på högsta nivå.

Det har varit fantastiska år sedan 2013 då jag började engagera mig politiskt i kommu­n­en. 2016 blev jag socialnämndens ordförande och sedan augusti 2018 har jag styrt och lett kommunen som kommunstyrelsens ordförande. Mitt löfte till dig som invånare har varit att sträva efter att vara en stark, inlyssnande lokal röst i en föränderlig tid.

Jag känner att jag med hjälp av ert starka väljarstöd också har kunnat göra avtryck på flera områden. Det är med stolthet som jag kommer att berätta för mina barn och barn­barn om hur vi tillsammans gjorde vårt yttersta under flyktingkatastroften och hur integrationen sen varit en del av vår ökade tillväxt. Jag har kunnat verka för en närod­lad politik, där du ska få fler forum att tycka till om saker som berör din vardag. För före­tagsutveckling, bättre vägar, ett tågstopp i Nälden, jämställdhet, turismutveckling, rätten till personlig assistans, Långforsen, de gröna näringarna, en stark krisberedskap, ökat bostadsbyggande, närvarande poliser, en trygg vård och omsorg, skogsägandet, idrott och kultur, landsbygdens utveckling och synliggörande samt miljö och klimat­frågan.

Jag har stått där jag stått, för det jag anser är rätt och riktigt, för att det har behövts.

Jag började med politik för att jag ville förändra världen och bygga ett bättre samhälle. Men i maktens korridorer fann jag att vi behöver förändra politikens egen värld först. Att bygga för bestående förändring har varit min ambition. Att leda åt det håll jag funnit vara rätt väg. Att stå upp för det jag tror på. Ibland har det lyckats, andra gånger blev inte utfallet som jag hoppats. Jag har stått där jag stått, för det jag anser är rätt och riktigt, för att det har behövts, och för det som Sinatra sjunger: ”to say the things he truly feels. And not the words of one who kneels. The record shows I took the blows. And did it my way. Yes, it was my way”.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till de mycket kraftfulla rörelser vi ser runtom­kring i vår kommun. Ni visar på det nya framtida sättet att diskutera politik och sam­häll­sutveckling. Ett sätt som tar vara på hela kommunens potential. Och sist men inte minst vill jag önska er alla en god jul och ett gott nytt 2020!

Bild på en kvinna, Malin Bergman
  • Malin Bergman, C
  • Kommun­styrelsens ord­förande / kommunal­råd
  • 0640 161 08

Meny