Träning på recept

Illustration huvudroll

Hos oss i Krokoms kommun har alla medarbetare en huvudroll. Andrea är sjukgymnast och här berättar hon om vikten av träning för våra äldre. Det är aldrig för sent att börja träna. Det är en bra medicin för att förhindra farliga fallolyckor.

Från Västerbotten till Jämtland – från fyra år som distriktssjukgymnast åt landstinget till att börja jobba åt kommunen. Ett val jag inte trodde jag skulle göra när jag sökte till utbildningen för nio år sedan, men som jag trivs att jobba i denna kommun.

Som sjukgymnast inom kommunal regi träffar man framför allt människor från 65 år och uppåt. Människor som fortfarande bor hemma, som efter sjukhusvistelse mellanlandar på korttidsplats samt de som fått permanent plats på särskilt boende. Sjukdomsbilden varierar, en del är piggare medan andra behöver mer stöd för att bevara sin självständighet och fortsätta kunna vara delaktig i samhället. Ingen dag är den andre lik vilket gör jobbet både spännande, varierande och utmanande.

Ingen dag är den andre lik vilket gör jobbet både spännande, varierande och utmanande.

Inom den kommunala hälso-och sjukvården i vår kommun arbetar vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och vi sjukgymnaster­ i team med patienten i fokus. Under vecka 40 mellan 30 september och 6 oktober varje år, ge­nom­förs en nationell kampanj, ”balansera mera”. Det är en kampanj som uppmärk­sammar vad man själv kan göra för att minska risken att falla. Kampanjen belyser tre teman; mat, motion och medicin. I detta förebyggande arbete är teamarbetet en förutsättning för att vi snabbt ska kunna uppmärksamma om en person börjar svikta fysiskt och/eller psykiskt. Genom detta kan förebyggande åtgärder sättas in och personen kan då förhoppningsvis fortsätta bo hemma eller för de som bor på boende, fortsätta klara sig relativt självständigt.

Det är viktigt att förstå att det aldrig är för sent att börja träna.

Under vecka fyrtio lägger jag extra krut just på att belysa vikten av fysisk aktivitet även för äldre. Det är viktigt att förstå att det aldrig är för sent att börja träna. Både balans- och styrketräning ger god effekt när det gäller att förhindra fallolyckor. Tillsammans med arbetsterapeuten ser jag även över vilka fallförebyggande åtgärder i hemmet eller på boendet som kan vidtas, finns behov av hjälpmedel, anpassningar m.m.

Ett tydligt konstaterande är att vi blir äldre och allt fler personer kommer få uppleva sin 100-årsdag. Detta medför att fler resurser kommer behövas såväl som sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden för att vi ska lyckas med vårt fortsatta dagliga samt förebyggande arbete ute i vår kommun.

Porträttbild på medarbetare Andrea
  • Andrea Filipsson
  • Sjukgymnast
  • 0640 161 00

Meny