Från prover till spaning

Illustration huvudroll

Hos oss i Krokoms kommun har alla medarbetare en huvudroll. Karolina är VA-ingenjör och här berättar hon om ett arbete där den ena dagen inte är den andra lik. Från att ta vattenprover ute på fältet till att planera för framtiden.

Jag har arbetat som VA-ingenjör här i kommunen i drygt tre år. Inom organisationen är vi tre ingenjörer. Jag arbetar framför allt med nyexploatering och detaljplaner. Jag jobbar även med en hel del olika projekt för förnyelse och förbättring av våra befintliga anläggningar. För att nämna några exempel så kan det handla om att leta nya vattentäkter eller bygga nya anläggningar för vatten, spillvatten eller dagvatten. Det som är roligast med mitt jobb är att det är väldigt varierande. Ena dagen kan jag vara ute och ta vattenprover eller kontrollera ledningsdragningar, och nästa dag sitta vid ritbordet för att medverka i att utforma nästa bostadsområde.

Jag tänkte berätta lite om ett av de större projekten jag arbetar med nu, som vi kallar ”Ås VA-framtid”. Projektet innebär att jag tillsammans med mina kollegor och med hjälp av konsulter, tittar på hur man kan ordna med vatten och avlopp för i första hand den nyexploatering som planeras i Åsbygden. Rent praktiskt innebär det att vi utreder vilka olika alternativ vi har för hur man kan dra ledningar och placera tillhörande anläggningar.

I framtiden tror jag att vi kommer att bli tvungna att hushålla med vatten mycket bättre.

Vi tittar också på om vi kan ansluta befintliga områden som idag inte har kommunal försörjning. En svårighet som är en stor utmaning för oss som arbetar med VA i Krokoms kommun, är att kommunen är stor till ytan men befolkningsmässigt bor vi relativt glest. Det innebär att det är svårt att få ekonomi i att dra fram VA-ledningar. En av mina uppgifter är därav att hitta lösningar som är kostnadseffektiva.

I framtiden tror jag att vi kommer att bli tvungna att hushålla med vatten mycket bättre. Redan idag står vi inför utmaningar gällande vattenkvalité såväl som till­gången på bra vatten. Jag tror också att vi kommer att se fler användnings­om­råden för avloppsslam, kanske rötar vi i framtiden slam och kör våra arbetsfordon på biogas!

Porträttbild på medarbetare Karolina
  • Karolina Söderberg
  • VA-ingenjör
  • 0640 161 00

Meny